Glas som bärande stomme

Vilka möjligheter finns att skapa byggnader med en bärande stomme av glas där glaspelare och glasbalkar produceras industriellt? Det ska Glafo undersöka. Vinnova stöttar arbetet med 0,5 Mkr.

– Än så länge finns bärande glaskonstruktioner enbart i enskilda byggprojekt som tar tillvara glasets egenskaper och möjligheter. Ska glas få ett genombrott som byggmaterial krävs en industrialiserad tillverkningsprocess, säger projektledare Florian Witt på Glafo.
Att bygga med glas som bärande stomme har en rad fördelar, enligt Florian Witt. Framför allt handlar det om estetiska värden.
– Det är väldigt vackert att bygga med glas. Det blir luftiga och transparenta miljöer som känns bra att vistas och arbeta i. Sen finns också många andra fördelar med glas, inte minst dess förmåga att stå emot fukt och vittring.
Nackdelar finns förstås. I dag är det dyrt att bygga med glas. Materialet är sprött, vilket ställer speciella krav vid byggandet. Det saknas också beräkningsmetoder, standarder och erkända tekniska lösningar.
– Det är svårt att sammanfoga glas med andra material. Därför är limmer och sammanfogningsteknik väldigt viktigt och något som vi ska studera i projektet, säger Florian Witt.
Visionen är att Glafos studie ska bereda vägen för svensk tillverkning av internationellt konkurrenskraftiga byggsystem med glaspelare och balkar år 2025.

För mer information, kontakta florian.witt@glafo.se, 010-516 63 55, 076-811 33 55

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.