Kvinnliga YKI-forskare får karriärskjuts

Josefina Lindqvist Hoffmann och Andra Dedinaite på YKI, Ytkemiska institutet, är två av 17 lovande kvinnliga forskare. Tack vare Vinnova-programmet Vinnmer får de upp till halva lönen betald för att etablera sig i en ledande forskningsmiljö.

– Det här är hårt konkurrensutsatta anslag, så vi gläder oss oerhört åt möjligheterna som öppnas. Andra Dedinaite har idag sin huvudsakliga verksamhet på KTH, men kommer att arbeta inom Intermat, YKI:s kompetensplattform för utveckling av alternativ energiproduktion. Josefina Lindqvist Hoffman kommer att arbeta tillsammans med SLU inom vår skogsindustriella sektion, säger Peter Alberius, vd på YKI. Josefinas projekt handlar om nya material och funktioner för stärkelse och kopplar dessutom till ett pågående Vinnova-projekt; ”Förnyelsebara Funktionella Barriärer”.


Närmare 150 disputerade forskare får under 2007-2014 möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska samarbeten. Sammanlagt satsas 600 miljoner kronor, varav drygt 300 miljoner från Vinnova och drygt 50 miljoner från EU-kommissionen. Vinnova finansierar upp till halva forskarlönen under tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen. Hittills har 78 deltagare fått sin forskarlön finansierad genom Vinnmer.


Vinnmer ska bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid universitet, högskolor, centrumbildningar, forskningsinstitut och företag. Vinnmer ska främst förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen för disputerade forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå.
Vinnmer delprogram Marie Curie Chair underlättar strategiska rekryteringar till Sverige. Detta möjliggörs genom att budgeten utökas med 50 miljoner kronor från EU-kommissionen. Nästa ansökningstillfälle inom Vinnmer är 1 oktober 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
För ytterligare information:
Peter Alberius, vd YKI, tel 010-516 60 21, peter.alberius@yki.se


Erik Litborn, Vinnova, tel 08-473 31 98, e-post erik.litborn@vinnova.se

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.