Mindre buller och vibrationer

Flervåningshus med lätt stomme blir allt vanligare. Samtidigt medför det ökade risker för ovälkomna ljud och vibrationer, trots att kraven i byggreglerna uppfylls. Nystartade projektet AkuLite ska råda bot på detta.

– Målet är att utveckla ljud- och vibrationskriterier som stämmer väl överens med människors upplevelser i lätta byggnader. Dagens kriterier är utformade för tunga byggsystem, säger Klas Hagberg, projektledare på SP Trätek.

AkuLite är ett treårigt projekt som leds av SP Trätek. Det genomförs i samarbete mellan samtliga svenska FoU-aktörer inom området, däribland fyra universitet. Dessutom medverkar ett trettiotal industriföretag och konsulter.

 

För mer information, kontakta klas.hagberg@sp.se, tel 070-18 474 25

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: