Uppsving för P-märkta fjärrvärmecentraler

Nu utökas antalet P-märkta fjärrvärmecentraler för flerbostadshus på den svenska marknaden. Armatec är det andra företaget som får sätta SPs kvalitetsmärke på sina produkter.

SP har P-märkt fjärrvärmecentraler för småhus i tio år. Sedan en tid finns också möjlighet för tillverkare att certifiera centraler för flerbostadshus. NordIQ var först ut och nu har även Armatec fått en serie produkter provade, granskade och P-märkta.
– Det här betyder att det finns två fabrikat att välja på om man vill ha en P-märkt fjärrvärmecentral för flerbostadshus. Två alternativ breddar marknaden och gör det lättare för fjärrvärmeföretagen att ställa krav på P-märkning vid upphandling, säger Anna Boss på SP.
Säkrar kvaliteten
P-märkningen innebär en standardisering, vilket säkerställer kvaliteten och gör det lättare att jämföra alternativen. En köpare kan välja mellan ett antal storlekar i en serie och behöver inte bygga unika centraler för olika hus. En märkning ger också tillverkaren konkurrensfördelar.
– Det är ett enkelt sätt att visa att produkterna uppfyller uppsatta kvalitetskrav, säger Anna Boss.
Branschförening sätter kraven
Det är branschföreningen Svensk Fjärrvärme som sätter kraven på funktion. SP provar produkterna, granskar dokumentationen och kontrollerar tillverkningen löpande. Resultaten från provningar presenteras på Svensk Fjärrvärmes webbplats (www.svenskfjarrvarme.se). Certifieringen synliggörs genom märkning av produkterna med SPs P-märke tillsammans med Svensk Fjärrvärmes fjärrvärmesymbol.

 

För mer information, kontakta anna.boss@sp.se, tel 010-516 55 11


 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.