Nanoteknik hjälp mot nedisning

Nedisning orsakar stora problem för flygplan, vindkraft och värmeväxlare. Dagens metoder med uppvärmning och kemiska behandlingar är dyra, ineffektiva och påfrestande för miljön. Med hjälp av nanoteknik kan man skapa ytor där isen inte fäster. Tekniken utvecklas nu i projektet TopNano.TopNano är ett samnordiskt forskningsprojekt som finansieras av Toppforskningsinitiativet och administreras av Nordisk InnovationsCenter (NICE). Syftet är att utveckla miljövänliga och effektiva metoder som bygger på nanoteknik för att minska problemen och kostnaderna med nedisning.

– Projektet ska bidra till ökat samarbete mellan nordiska forskare och företag på området, säger Natalia Grebennik på NICE som har till uppgift att främja innovationer i det nordiska näringslivet.

Fyra nordiska länder deltar

YKI, Ytkemiska Institutet i Stockholm leder projektet som har industrideltagare från fyra nordiska länder, bland andra Saab AB (Publ.) Aeronautics, Vestas, Vattenfall och Akzo Nobel. Den totala budgeten är på närmare 38 Mkr.

– Det är väldigt glädjande att det blir ett samnordiskt forskningsprojekt inom detta område, som dessutom spänner över flera mycket viktiga och samhällsbärande funktioner för de nordiska länderna, säger Eduardo Figueroa Karlström på Saab AB (Publ.) Aeronautics i Linköping som är en av initiativtagarna till projektet och ordförande i projektgruppen.

Efterlikna naturen

Den svenska forskningen i projektet, utförd av YKI, Kungliga Tekniska Högskolan och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, fokuserar på utveckling av robusta superhydrofoba ytor (ytor där isen inte fastnar) och analyser med ytspektroskopi. Finska VTT står för expertis om isens fysik. Aarhus Universitet i Danmark och deras iNano-center arbetar med att efterlikna naturens sätt att förhindra nedfrysning i celler.

– ­Projektet är treårigt men vi startar så snart som möjligt under hösten 2010 eftersom det är viktigt att hinna med så många vintersäsonger som möjligt för olika typer av utomhustester, säger Agne Swerin på YKI, projektkoordinator för TopNano.

Klara smutsen stor utmaning

För de deltagande företagen löper TopNano-projektet parallellt med redan pågående projekt och verksamheter inom vindkraft, flygplan och värmeväxlare.

– Erosion och nedsmutsning av ytorna är en stor utmaning, och det är speciellt i denna utvärderingsfas som industriexpertisen kommer in, säger Eduardo Figueroa Karlström.

Övriga deltagande företag är MW Innovation AB, Nibe Heating Systems AB, Re-Turn AS och Sapa Heat Transfer AB.

FAKTA:

Projektet stöttas av Toppforskningsinitiativet (TFI) som är en stor nordisk forsknings- och innovationssatsning för klimat, miljö och energi med 50 miljoner Euro under fem år. TFI är uppdelat i sex områden, TopNano-projektet är en del av delprogrammet Energieffektivitet med nanoteknologi.

För mer information, vänligen kontakta: Agne Swerin, sektionschef YKI, 010-516 60 31, agne.swerin@yki.se, Eduardo Figueroa Karlström, Saab AB (Publ.) Aeronautics AB, 013-185 222, eduardo.figueroa-karlstrom@saabgroup.com eller Natalia Grebennik, NICe – Nordic Innovation Centre, +47 47 61 44 0, n.grebennik@nordicinnovation.net

 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.