"En av våra största satsningar på trafiksäkerhet"

Måndagen den 17 september anordnar AstaZero ett lunchevent för att fira byggstarten av sin testanläggning för aktiv trafiksäkerhet. – Både för ägarna och finansiärerna är detta en av de strategiskt största FoU-satsningarna någonsin. Vi vill därför uppmärksamma byggstarten och alla de aktörer som bidragit till att anläggningen nu blir verklighet, säger AstaZeros VD Pether Wallin.

Eventet, som fått namnet ”Startskottet” inleds med tal av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts koncernchef Maria Khorsand och Chalmers tekniska högskolas prorektor Mats Viberg. Därefter talar Birgitta Losman, ordförande i Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland och Ulf Olsson, ordförande i kommunstyrelsen, Borås Stad.
På plats under dagen är även representanter för de andra finansiärerna; Tillväxtverket (som bidrar med finansiering genom europeiska regionala utvecklingsfonden), Västra Götalandsregionen, representanter för byggentreprenören PEAB som vann upphandlingen av markentreprenaden enligt LoU och SEB där AstaZero avtalat om en lånefinansiering.
– Vi är mycket glada att alla dessa aktörer anser att anläggningen är viktig för regionen och vill vara med och stötta den både finansiellt och praktiskt, säger Pether Wallin.
Utöver möjligheterna till forskning och utveckling förväntas AstaZeros anläggning utanför Borås ge ett tjugotal kvalificerade arbetstillfällen redan från öppningen hösten 2014. En siffra som kommer att öka över tiden och med kompletterande tjänster.
– För Borås Stad innebär detta att vi redan nu planerar att bygga ett industriområde i anslutning till anläggningen, med tanke på alla de kringverksamheter som AstaZero kan föra med sig, säger Ulf Olsson (S), ordförande i Kommunstyrelsen i Borås.
Borås Stad medverkar till AstaZero bland annat genom att lösa markfrågan – köpa och arrendera ut den mark som testanläggningen är i behov av.

Om AstaZero
AstaZero ska utveckla unika miljöer för trafiksäkerhetsforskning, utveckling och provning inom framtidsområdet aktiv säkerhet. AstaZero har planerats sedan 2007. Bolaget samägs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (majoritetsägare) och Chalmers tekniska högskola
Ett samspel mellan ett flertal aktörer har möjliggjort att projektet blivit verklighet: AB Volvo, Volvo Car Corporation, Autoliv, Scania, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Test Site Sweden, Vinnova samt Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.
www.astazero.com

 

För ytterligare information, kontakta:
Pether Wallin, VD, AstaZero, 076-777 74 00, pether.wallin@astazero.com

 

 

 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.