SP-forskare tungt prisad

Per Claesson, professor och forskare inom ytkemi på SP och KTH, får 2013 års AkzoNobel Science Award, ett av Sveriges mest prestigefyllda forskningspriser. Han delar utmärkelsen och prissumman, 500 000 kr, med professor Lars Hultman från Linköpings universitet.

Priset delas ut till den som gjort framstående vetenskapliga insatser inom områdena kemi och materialvetenskap. Per Claesson har sedan lång tid varit knuten till YKI, Ytkemiska institutet, som numera är en del av SP-koncernen. Hans forskning, som nu prisas, bygger på insikter om industriell relevans kombinerat med vetenskaplig excellens.
– Min utgångspunkt är ofta att göra industriprodukter mer miljövänliga och mindre energikrävande. En av mina drivkrafter är att hitta lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Jag är jätteglad över att få ta emot priset. Jag ser det som ett erkännande för mångårig forskning inom området ytkemi, säger Per Claesson.
 
I sin motivering skriver juryn bland annat: ”Pristagarnas forskning ligger i den internationella frontlinjen och har nått stort genomslag. Den omfattar ytmodifiering från såväl lösning som gasfas, fysikaliska metoder för studier av ytor samt tillämpningar inom olika områden, som materialvetenskap, biomedicin och kemiteknik. Pristagarnas forskning är därför även av stor praktisk betydelse.”

– Vi arbetar med hållbara innovationer och är beroende av en fortsatt stark forskningstradition i Sverige. Sedan 1999 har vi tillsammans med IVA delat ut priset i Sverige. Juryn har denna gång tagit fram två mycket värdiga vinnare som är utmärkta exempel på banbrytande och innovativ forskning inom kemi och materialvetenskap, säger Jan Svärd, Nordendirektör för AkzoNobel.

För mer information, kontakta Per Claesson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tel 076-864 00 36, e-post: per.claesson@sp.se eller Agne Swerin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, agne.swerin@sp.se, tel 076-864 00 31

Läs mer på IVAs webbplats:
http://www.iva.se/press/Pressmeddelanden/AkzoNobel-Sweden-Science-Award-till-Per-Claesson-KTH-och-Lars-Hultman-Linkopings-universitet/

 


 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.