JTI blir del av forskningsinstitutet SP

Från 1 januari kommer JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB, att ingå som en del i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. JTI:s samgående med SP, innebär att SP-koncernen stärks inom industriell energi- och miljöteknik. Dessutom kompletteras kompetensen inom det aktuella området livsmedel/klimat.


― Samgåendet ger fördelar för både JTI:s och SP:s kunder och samarbetspartners genom att de får tillgång till den spetsteknologi och breda kompetens som nu finns inom SP-koncernen, säger SP:s koncernchef Maria Khorsand.

― Genom att gå in i SP förstärks flera av våra forskningsområden, genom till exempel SIK:s specialisering på livsmedelsfrågor och SP:s energikompetens och avancerade laboratorier. Detta kompletterar vår verksamhet när det gäller produktion av livsmedelsråvaror och energigrödor, säger JTI:s vd Lennart Nelson.

JTI ligger redan i dag i framkant på flera områden inom jordbruks- och miljöteknikområdet, t ex när det gäller bildanalys, precisionsjordbruk och biogas. Nu blir JTI både bredare och spetsigare när de får del av exempelvis SP:s kunskaper om förbrännings- och mätteknik och SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, som kan vara behjälpliga på livsmedelssidan.
 
 ― JTI och SIK kan komma att bli outstanding tillsammans när det gäller området livsmedel och klimat, säger Bengt Persson, ordförande i JTI:s intressentförening, SJMF (Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning). Han är mycket positiv till samgåendet och framhåller nyttan för både sektorns och det enskilda intressentföretagets konkurrenskraft:
― För oss inom lantbruks- och miljötekniksektorn har det stor betydelse att vi får tillgång till den vassaste tekniken.

Stiftelsen JTI kommer att äga 40% av JTI, medan SP blir majoritetsägare med 60% ägarandel.

― Det här är ytterligare en pusselbit som leder oss mot vår vision – att bli ett internationellt ledande forskningsinstitut. Redan nu är vi Sveriges mest teknikbreda institut med hög kompetens och internationellt konkurrenskraftiga resurser, säger Maria Khorsand.För mer information

Maria Khorsand, Koncernchef SP, tel 070-255 55 28
Bengt Persson, ordförande JTI:s intressentförening, tel 070-869 06 21
Lennart Nelson, VD JTI, tel 070-666 82 64

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitiut är Sveriges bredaste forskningsinstitut. Genom forskning och teknikutveckling stärker våra 900 medarbetare konkurrenskraften hos de svenska företagen och bidrar till ett starkare innovationsklimat och till säkerhet, god miljö och en hållbar utveckling i samhället. I SP-koncernen ingår CBI – Betonginstitutet, Glafo – Glasforskningsinstutet, JTI – Institutet för Jordbruks- och miljöteknik (1 jan-09) SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SMP Svensk Maskinprovning, Sitac samt YKI – Ytkemiska Institutet.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.