Kommentar till debattinlägg om värmepumpars bidrag till koldioxidutsläpp

I Dagens Industri (2006-01-02) har publicerats ett debattinlägg där det sägs att värmepumpar som ersätter olja ökar klimatpåverkan jämfört med om husen värms av olja. Ett hus med ett årligt uppvärmningsbehov på 15 000 kWh släpper, enligt debattinlägget, ut cirka 5,2 ton koldioxid, medan en värmepump ger upphov till utsläpp av cirka 5, 5 ton koldioxid. Ett motsvarande hus som värms med pellets bidrar till utsläpp av cirka 0,36 ton koldioxid. Dessa fakta sägs baseras på beräkningar från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Vilka indata har använts?

– Det är riktigt att vi erbjuder ett webbaserat beräkningsprogram som vem som helst kan använda (se www.effektiv.org/miljobel). Programmet består av en databas och en metod för att uppskatta ett flertal miljöbelastande effekter, säger Monica Axell, energiforskare på SP. Beroende av vilka indata som används i beräkningarna så påverkas resultatet. Indata om hur el produceras har mycket stark inverkan. Kommer elen från koldioxidneutral vatten- eller kärnkraft eller från kraftverk som drivs av fossila bränslen som kol och olja?

Marginalel ger likvärdiga utsläpp med oljepanna

I debattinlägget i DI har el beräknats som marginalel, det vill säga den produktionsenhet som används på marginalen. I detta fallet till 100 procent producerad i kolkondenskraftverk. Använder man dessa indata blir effekten att ett uppvärmningssystem med värmepump släpper ut koldioxid i samma storleksordning som en oljepanna.

Sverigemix ger likvärdiga utsläpp med pelletspannan

Ett lika ofta använt begrepp är Sverigemix-el. Den speglar det svenska elproduktionssystemet och ger en bild av den procentuella fördelningen av kärnkraft, vattenkraft, oljekraft med mera.

– Jämför man istället med Sverigemix-el, så är värmepumpen likvärdig med pelletspannan, säger Monica Axell.

För mer information, kontakta Monica Axell, tel 010-516 55 19 eller monica.axell@sp.se

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.