Stor provning av markvärmepumpar

Att skaffa värmepump blir allt vanligare bland husägare. Höga elpriser och ökat miljömedvetande är några av orsakerna. För att göra konsumenternas val enklare gör SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut nu en stor, marknadstäckande provning av markvärmepumpar.

Provningarna finansieras av Konsumentverket/Energimyndigheten. Bland annat provas prestanda, varmvattenkapacitet, ljudnivå och energibesparing – faktorer som kan skilja mellan olika tillverkare. Målet med projektet är att ta fram tekniska data och annan viktig information om markvärmepumpar, det vill säga. sjö-, jord- eller bergvärmepumpar, som ska hjälpa konsumenterna när de ska välja fabrikat.

– Den stora fördelen med en jämförande provning är att alla värmepumpar provas på samma sätt. Det betyder att resultaten blir jämförbara, säger Mattias Stenlund, civilingenjör vid SP.

Resultaten publiceras i februarinumret av Råd & Rön av uppdragsgivaren. Ansvarig handläggare på Energimyndigheten är Anders Odell.

För mer information, kontakta:
Mattias Stenlund, SP, tel 010-516 51 74, e-post: mattias.stenlund@sp.se
Ulla Lindberg, SP, tel 010-516 55 38, e-post: ulla.lindberg@sp.se

Fakta om markvärmepumpar

Markvärmepumpar är dyrast vad gäller investering men ger i gengäld högst besparing av alla värmepumpar.

En värmepump kan liknas vid en omvänd kylmaskin som tar till vara på den värme som finns i vatten, berg, jord och luft och omvandlar den till en högre temperatur. Omvandlingen sker via en köldmediekrets. Man skiljer på olika värmepumpar beroende på hur de hämtar och levererar värmen. Det finns till exempel uteluftsvärmepumpar, jord-, berg- eller sjövattens-värmepumpar och frånluftsvärmepumpar.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.