Nya regler för P-märkning av fönster

Reglerna för P-märket, SPs system för kvalitetsmärkning, har nu setts över och förnyats. Bland annat har de anpassats till de nya Europastandarderna som också gäller för CE-märkning. De nya reglerna gäller fönster av trä och trä/metall.

SP övervakar tillverkningen

P-märket står för god kvalitet genom att minimikrav ställs på fönstrets alla väsentliga egenskaper. Krav på god beständighet ställs på alla ingående material och komponenter. Kvaliteten hos märkta fönster säkerställs genom att SP löpande övervakar tillverkningen. För CE-märkning finns generellt inga minimikrav och dessutom krävs ingen tredjepart som följer upp kontrollen av tillverkningen.

Funnits sedan 1985

P-märket har funnits sedan 1985 och används av tillverkare inom en rad olika branscher. Från starten har mer än 300 byggprodukter från över 100 tillverkare fått rätten att bära märket.

Stark position på marknaden

P-märket har en stark ställning på den svenska fönstermarknaden.
– Mer än hälften av alla svensktillverkade fönster är i dag P-märkta, säger Hans Brolin, fönsterexpert på SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. P-märkning finns också för till exempel isolerrutor och fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall.

Vad är P-märkning?

P-märket är SPs eget certifieringsmärke. P-märkningen grundar sig på marknadens behov, vilket även innefattar alla myndighetskrav. Utveckling av certifieringsregler sker i nära samarbete med berörd bransch.

Vad är CE-märkning?

Tillverkaren intygar genom märkningen produktens egenskaper efter valda delar av harmoniserad standard eller typgodkännande (ETA). CE-märket innebär att produkten får säljas inom EU. För att produkten ska kunna användas i t.ex. Sverige krävs att de redovisade egenskaperna värderas mot svensk bygglagstiftning.

För mer information, kontakta
Hans Brolin, tel 010-516 51 64, e-post: hans.brolin@sp.se
Börje Gustavsson, ten 010-516 51 70, e-post: borje.gustavsson@sp.se

SP:s informationschef Cecilia Nielsen, tel 010-516 50 56,
e-post: cecilia.nielsen@sp.se

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.