Nytt expertcentrum inom färgområdet

Nu finns Skandinaviens främsta resurser och experter inom färgområdet samlade i Scandinavian Coatings Center, SCC. Detta har blivit möjligt genom att instituten Trätek och YKI, Ytkemiska Institutet, numera ingår i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Den samlade laboratorieresursen och expertisen är unik och inom vissa områden världsledande.

– Våra kunder får nu tillgång till en bred, samlad resurs. Vi kan utföra heltäckande uppdrag inom hela kedjan, från uppdragsforskning till teknisk utvärdering, utredning och produktutveckling inom färg, lack och övrig ytbehandling, säger Magnus Palm, ansvarig för SCC och området ytskydd och korrosion på SP.

Avancerad teknisk utrustning

Instrumentparken som instituten tillsammans förfogar över är i världsklass. Här finns bland annat utrustning för att:
• analysera sammansättning hos färg
• analysera allra yttersta ytan på ett färgskikt
• studera nedbrytning och tillsatsämnen i djupprofil i ett färgskikt
• studera fuktvandring i målat trä
• utföra åldringstester
• bestämma mekaniska och fysikaliska egenskaper hos färg
• studera torkningsförloppet hos färg.

Lätttvättade ytor och möglande träfärger

Sammanlagt är det ett 50-tal högt kvalificerade medarbetare som arbetar inom området på laboratorierna i Borås och Stockholm. Ett pågående projekt är Easyclean – för mer lättvättade lacker. Några andra forskningsprojekt handlar om träfärger, till exempel miljöanpassade bindemedel och träfärgers beständighet mot mögelangrepp och väder.

– Att inkludera nanopartiklar i latexfärger är ett exempel på forskning inom nanoteknik i samband med färgformulering, säger Anders Larsson, ansvarig för färgforskningen vid YKI, Ytkemiska Institutet.

Fakta om SCC

Scandinavian Coatings Center har bildats i samband med samgåendet mellan SP, Trätek och YKI, Ytkemiska institutet. Tillsammans erbjuder vi lösningar och idéer inom ytbehandling för både nationell och internationell industri. Viktiga tillämpningar är Off-Shore, rostskydd/metallfärger, billacker, träfärger och betongfärger. Läs mer på: www.sp.se/scc
 

För mer information, kontakta
Magnus Palm, SP, tel 010-516 53 42, 070-341 94 17 eller
Anders Larsson, YKI, tel 08-5010 6060, 0768-64 00 60

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.