Stort EU-projekt ökar värdet på skog och trä

Med avancerad informationsteknik kan virket ta med sig sin historia från skogen till den slutliga träprodukten. Produktiviteten kan dessutom ökas avsevärt. Träd som inte ägnar sig att sågas ska inte hamna på sågverket och hos de träd som sågas skall virkesegenskaperna utnyttjas för att minimera spillet.

– I dag kan upp till 20 procent av virket bli onödigt spill vilket på europanivå motsvarar värden på flera miljarder Euro, säger Richard Uusijärvi på SP Trätek som koordinerar projektet.

Ökad produktkvalitet till lägre miljökostnad

Målet för projektet är att ta fram system och demonstrera förutsättningarna att få ut så mycket som möjligt ur träråvaran till lägre miljökostnad och samtidigt öka kvaliteten på träprodukten. Lösningen heter individrelaterade data, på engelska IAD - Individual Associated Data. Det innebär att när trädet fälls och kapas upp i stockar, märks varje stock med en unik kod i form av exempelvis ett datachip som kopplas till en databas där information som brösthöjdsdiameter, stocktyp, avverkningsplats och tidpunkt vid avverkningstillfället lagras. Den informationen används i efterföljande led i produktionskedjan för att optimera processutnyttjandet.

Beslutet fattas redan i skogen

– Redan i skogen kan information om vad trädet och dess kvalitet passar för utnyttjas. Det är här man ska fatta beslutet, säger Richard Uusijärvi. Avläsare i fordon och maskiner hjälper till att styra timret rätt vilket förbättrar såväl logistiken som leveransprecisionen.

Virket sorteras vanligen i sågklasser på större sågverk och ofta blandas virke med olika egenskaper vilket minskar förtjänsten i hela kedjan. Med den nya tekniken kan kvaliteten på enskilda stockar användas för att styra virket rätt i processen.

– För att påverka processerna inom branschen ska vi vidareutveckla resultaten från ett tidigare EU-projekt, LINESET, och dessutom marknadsanpassa kommunikations- och datatekniken effektivt med hjälp av projektets kommersiella partners, säger Richard Uusijärvi.

I det treåriga projektet, Indisputable key, som omsätter drygt 12 miljoner Euro deltar 28 partners från 5 EU-länder (tillverkare och användare av tekniken samt forskning).
 

För mer information kontakta
Richard Uusijärvi, SP Trätek
E-post: richard.uusijarvi@sp.se

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.