Forskning om sprinkler räddar kulturbyggnader vid brand

Branden i centrala Kungsbacka i förra veckan är bara en i raden av bränder där oersättliga kulturhistoriska värden gått förlorade. Vid branden lades nästan ett helt trähuskvarter i ruiner. Andra exempel på bränder under senare år är Ledsjö kyrka, Zorns Gammelgård, Gästgivarehagen, Ösjöfors handpappersbruk och Mattisgården. I samtliga fall är det troligt att det rör sig om anlagda bränder eller misstänkt anlagd brand.

För närvarande driver SP Brandteknik ett forskningsprojekt där sprinklerskydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader studeras. Fokus för detta projekt ligger på mindre eller medelstora kyrkor av trä – men projektets slutsatser är tillämpbara på alla typer av kulturbyggnader. Att skydda kulturbyggnader mot brand kräver särskilda hänsyn. Materialet i byggnaderna är känsliga, ett sprinklersystem får inte skada byggnaden och installationen måste också göras diskret – rör och munstycken ska smälta in i miljön utan att störa.

De flesta bränder anlagda

Engelsk statistik visar att två tredjedelar av alla bränder i kulturbyggnader är anlagda. Detta kan jämföras med brittisk storskadestatistik där ungefär 40 % av alla bränder är anlagda. Kulturbyggnader är alltså relativt sett mer utsatta för anlagd brand än andra objekt. Noterbart är även att över 80 % av alla bränder i brittiska kulturbyggnader startar nattetid. Någon svensk brandskadestatistik som enbart omfattar kulturbyggnader finns inte, men för kyrkor kan sägas att i snitt en kyrka per år förstörs vid brand.

Sprinkler är förmodligen det enskilt mest effektiva brandskyddet för kulturbyggnader. Även om inbrottsskydd, inbrottslarm, åskskydd och åtgärder för tidig branddetektion och brandsläckning också är viktiga.
 
För mer information, kontakta gärna någon av våra brandexperter och forskare:

Magnus Arvidsson, SP Brandteknik, tel:010-516 56 90, e-post: magnus.arvidsson@sp.se
Henry Persson, SP Brandteknik, tel: 010-5165198, e-post: henry.persson@sp.se

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.