Stor kunskapsbrist om träskydd bromsar trähusbyggandet

Hur står det egentligen till på träskyddsfronten i Sverige? På ett seminarium i Skellefteå, arrangerat av TräCentrum Norr ventilerades detta flitigt. Ett högaktuellt ämne eftersom det den 1 september blev totalstopp i Sverige för virke impregnerat med CCA – koppar, krom och arsenik. – Beständighetsfrågan är mycket viktig om vi ska kunna öka trähusbyggandet i Sverige, sade Mikael Eliasson, marknadschef Industriella Segment vid Setra Group och styrelseledamot i TräCentrum Norr.

Den 20 september samlades ett 50-tal träforskare, representanter från träindustrin, byggföretag, byggherrar, byggentreprenörer och fastighetsägare i Skellefteå för att ta ett helhetsgrepp om det aktuella läget vad gäller beständiga träkonstruktioner. Fokus låg på miljöanpassat träskydd och konstruktionsteknisk utformning. Seminariet arrangerades av TräCentrum Norr – TCN i samarbete med SP Trätek och Luleå tekniska universitet i Skellefteå, som bland annat driver projekt kring ökad beständighet hos utomhusprodukter ovan mark.
Marie-Louise Edlund, forskare vid SP Trätek i Stockholm, konstaterade att betongbranschen arbetar hårt med livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner. Och vad gör då träindustrin?
– Vi vet väldigt mycket om beständighet och livscykelkostnader hos trä. Men kunskapen är fragmenterad och inte användbar för byggare och förvaltare, sade hon.
TCN har som mål att inom fem år ha en komplett handbok för utomhusprodukter i trä som vänder sig till arkitekter, projektörer och förvaltare av byggnader.
– I februari hoppas vi kunna släppa den första delen av handboken som handlar om fasader, sade projektledare Karin Sandberg, SP Trätek.
På seminariet konstaterades att de kopparbaserade impregneringsmedlen totalt tagit över marknaden i Sverige sedan 1994 när Kemikalieinspektionen införde kraftiga restriktioner för CCA.
– De kopparbaserade medlen har funnits på marknaden i 20 år och visat sig fungera mycket bra. Det har inte kommit in några som helst reklamationer på dem, sade Lars Nordén, styrelseledamot i FLIT – föreningen leverantörer inom träskydd.
1994 producerade den svenska träimpregneringsindustrin 400 000 kubikmeter. Den siffran har nu ökat till drygt 1,1 miljoner kubikmeter, varav hälften går på export.
– Vi tror att de kopparbaserade impregneringsmedlen har 15-20 år kvar på marknaden. Fortfarande är alternativa metoder och träslag dyra och begränsade och inte beständighets- och miljödeklarerade, menade FLITs ordförande Stephan Breyne.

Borde ställa högre krav

Det pågår en hel del forskning och produktutveckling kring miljöanpassat träskydd. På seminariet presenterades ett flertal nya miljöanpassade metoder.
– Tyvärr säljs alternativen till största delen enbart med miljöargument. Man borde ställa högre krav på tester när det gäller effektivitet, sade Marie-Louise Edlund.
Linotech AB i Järlåsa har satsat på att utveckla linoljeimpregnering som är mer miljöanpassat än de kopparbaserade medlen. Företagets vd Johan Tarukoski konstaterade att skogs- och träindustrin i Sverige använder och har använt många tusentalstals ton icke nedbrytbart impregneringsmedel per år.
– Detta innebär ett nettotillskott av farliga ämnen som framtida generationer kommer att behöva ta hand om. För att inte förvärra situationen måste nya sätt att skydda trä tas fram, sade han.
Han betonade att svenska myndigheter fått upp ögonen för detta problem och som exempel nämnde han att flera kommuner i Sverige numera tar ut en miljöavgift på cirka 2 000 kronor per kubikmeter för giftimpregnerat virke som måste destrueras.
Linotech arbetar med utvecklingen av en ny linoljebaserad impregneringsprocess - Linogard. Tillsammans med Setra Byggprodukter har de konverterat en kommersiell impregneringsanläggning för denna process. Tillsammans med SLU i Umeå testar de sig fram för att hitta bästa råmaterialet till produkten.
– Idag odlas bara cirka 3 000 hektar linfrö i Sverige, den siffran borde i alla fall kunna tiodubblas och till viss del ersätta raps som växelgröda, sade Johan Tarukoski.
En stor nackdel med de linoljebaserade impregneringsmedlen är priset, som för närvarande är cirka 60 procent högre än för traditionella kopparbaserade medel.

Belöna bästa utförandet!

Kemisk modifiering är ett annat sätt att utveckla impregneringsmedlen. Det handlar bland annat om acetylering, furfurylering och värmebehandling. Johan Danvind, forskare vid Luleå tekniska universitet som även arbetar med utvecklingsprojekt hos virkestorktillverkaren Valutec i Skellefteå, presenterade aktuell forskning kring värmebehandlat trä och furfurylalkoholimpregnering.
– Värmebehandling är inget nytt påfund. Det användes redan på Vikingatiden, sade han.
Nyttjande av kärnved, konstruktionsteknisk utformning och ytbehandling var andra alternativ till traditionell impregnering som togs upp på seminariet. Målarmästare Alf Karlsson, som driver konsultföretaget Affe i Södertälje, röt till mot ackordssystemen inom byggbranschen.
– Det kan vara helt förödande när det gäller målningen. Istället för att premiera snabbheten borde man belöna bäst utförande.
Han är bekymrad över den magra fortbildningen inom byggbranschen.
– Det är skrämmande att de fyra timmars fortbildning per år som NCC ger sina byggnadsarbetare anses vara bäst i Sverige, sade han.
I måleribranschen är det numera vanligt att lämna fem års garanti på målningen.
– I ”övermorgon” kommer det säkert att handla om tio års garanti.
Byggkonsult Lars Dahlberg, Skellefteå, med över 30 års erfarenhet som byggentreprenör, menar att det finns en stor okunskap om hantering av byggnadsvirke.
En anledning till att virket alltför ofta hanteras vårdslöst är enligt honom att trä har alltför låg status.
– Om något förstörs är det bara att beställa nytt.
Lars Dahlberg har också under de senaste 16 åren varit fastighetsägare.
– Generellt sett har fastighetsägarna enormt mycket att lära om hur trä ska underhållas, menar han.
Arkitekt Ove Nilsson, Nilsson & Sahlin Arkitekter i Skellefteå, medgav att även hans yrkeskår har kunskapsluckor om hur man bygger beständiga träkonstruktioner.
– Kunskapen finns men den är väl dold för oss som arbetar i föreskrivande led, sade han och presenterade exempel på hur man kan öka beständigheten genom konstruktionsteknisk utformning.
Bra råvara är också en förutsättning för att kunna bygga beständiga träkonstruktioner. Magnus Lindquist, chef för produktutvecklingen inom Setra Group konstaterade att det inte kommer att ske några drastiska förändringar av träråvaran i Sverige under de närmaste tio åren.
– I norra Sverige blir dock virket troligtvis något klenare eftersom andelen förstagallring ökar samtidigt som få bestånd har nått stadiet för grövre gallring, sade han.

Vad som sedan händer under de närmaste 30 åren beror enligt honom främst på hur skogsskötseln bedrivs.

 

Mer information : Karin Sandberg, SP Trätek, 0910-547 08 eller 070-28 56 664
Pressbilder: www.tt.ltu.se/Tema2002/TraCentrum

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.