Helt ny marknad för svenska mätintrumenttillverkare – med hjälp av SP

Ett nytt EU-direktiv öppnar en helt ny marknad för mätinstrument-branschen. Utan extra kostnader har nu även mindre företag möjlighet till omfattande export. – Tidigare har export inneburit en komplicerad och dyr process, särskilt i början när man inte säljer så mycket. Det har hänt att vi sagt nej till försäljning utomlands till och med, säger Tomas Moqvist, VD på vågtillverkaren Teltek i Örebro, som hade allt klart inför direktivets ikraftträdande och nu får certifikatet vid en träff på SP. – Genom SP har vi följt processen kring MID och lärt oss mycket. Vi tror MID blir väldigt bra för oss. Och vårt samarbete med SP ger oss som företag en kvalitetsstämpel.

Mindre företag vinnare

Sverige har en hel rad tillverkare av mätinstrument av olika slag, som exempelvis vågar, taxametrar och mått för bensinstationer. Många av tillverkarna är små företag som tidigare inte haft ekonomisk möjlighet att exportera sina varor, eftersom detta har inneburit en rad extra kostnader. Detta ändrade sig 1 november 2006 och nu står hela Europa öppet för export. Anledningen är EUs Mätinstrumentdirektiv (MID).

Legala mätinstrument av det här slaget kräver enorm exakthet. För att garantera att de fungerar i praktiken har tidigare nationella typgodkännanden krävts för varje enskilt land, vilket inneburit stora kostnader. Många exportörer har därför valt att inte exportera, trots att man haft högkvalitativa produkter att erbjuda.

Mätinstrumentdirektivet MID

Det nya mätinstrumentdirektivet innebär en utökad granskning av inte bara produkterna, utan också i vissa fall av hela produktionskedjan. Efter en genomförd granskning står alltså hela Europa öppet för export. För dessa små och medelstora företag innebär detta en enorm potential att expandera.

SP första ackrediterade organ

Eftersom direktivet innebär en fördjupad granskning, räcker det inte med en vanlig certifiering av produkten. Istället måste en s k Notified body, ett ackrediterat företag, utföra den tekniska utvärderingen och utfärda certifikat. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, är först i Sverige med att bli Notified body för MID.
– Detta är jättebra för branschen och anger kvalitetsnivån på produkterna, säger Håkan Källgren, teknikansvarig på SP Mätteknik.

Branschen tagen på sängen
Branschen har dock inte hunnit med anpassningen till det nya direktivet. EUs arbete med MID har pågått länge, men vägen från direktivets utfärdande till svensk implementering har gått fort. Det har ställt till med problem för de aktuella företagen. Här har dock SP tagit en aktiv roll, för att informera företagen om vad som väntar. Därför har SP redan utfärdat sina första certifikat enligt MID, till företag som man offensivt har arbetat med. Samtidigt har svenska övergångsregler i sista stund accepterats.

Det första certifikatet delas ut på SP i Borås på fredag den 15 december.
Mer info hittar du här.
 

Kontaktpersoner:
Kerstin Mattiasson, SP Mätteknik, tel 010-516 53 80
Tomas Moqvist, Teltek, Örebro, tel 019-31 13 00
Cecilia Nielsen, SPs informationschef, tel 010-516 50 56, 070-516 50 56 
 

SPs uppgift är att bidra till tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet samt till säkerhet, god miljö och en hållbar utveckling i samhället. Vi gör detta genom behovsmotiverad forskning och ett brett tjänsteutbud inom teknisk utvärdering och mätteknik. Med en omsättning på cirka 750 Mkr och ca 830 medarbetare är SP Sveriges största forsknings- och teknologiinstitut.
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.