CE-märkning av konstruktionsvirke ger nya exportmöjligheter

Nu kan även konstruktionsvirke CE-märkas. Först ut är Wallnäs AB i Mariannelund, JG Anderssons Söner AB i Linneryd och Stora Enso Timber AB, Gruvöns Sågverk. Därmed kan de exportera till praktiskt taget hela Europa, vilket hittills inte varit möjligt på samma sätt.

Certifikat från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås

– Det är glädjande att dessa företag tar chansen att vara tidigt ute. Dessutom har ytterligare ett 40-tal företag anmält intresse för CE-märkning, säger Bertil Stenman och Jan Brundin på SP Trätek.

Maskinell sortering ökar kraftigt i omfattning

Visuell hållfasthetssortering minskar i betydelse och omfattning, vilket inte minst hänger samman med att allt fler effektiva sorteringsmaskiner introduceras på marknaden. Den årliga volymen maskinellt sorterat virke har ökat från 450 000m³ år 2000 till 1 100 000m³ år 2005. Med CE-märkning kan volymerna förväntas öka ännu mer.

Enkel och smidig hantering

– Övergången från svenskt och engelskt certifikat till ett europeiskt med CE-märkning har varit smidig. Det hänger samman med att det svenska systemet under flera år anpassats till det europeiska, säger Jan-Erik Lindblom som är kvalitetsansvarig på Stora Enso Timber AB, Gruvöns Sågverk.

I mål efter nära 20-års europeiskt arbete

Arbetet med CE-märkning av konstruktionsvirke inleddes i slutet av 1980-talet och för ett par år sedan fastställdes standarden EN 14081. I den finns alla specifikationer, t ex klassindelning, krav på hur sorteringen ska gå till och hur processen ska kontrolleras. I EN 14081 hänvisas till EN 338 som definierar olika hållfasthetsklasser. Dessa klasser har redan introducerats i Sverige. De vanligaste är C18 som ersätter svenska K18 och C24 som ersätter K24. En fördel med den nya standarden är att det finns fler och framförallt högre klasser, som t ex C35 och C40. CE-märkning blir tvingande från den 1 september 2007, men större delen av de svenska producenterna vill ha sina certifikat i god tid före detta datum.

Bertil Stenman 010-516 5122, bertil.stenman@sp.se
Jan Brundin 08-762 1816, jan.brundin@sp.se
Fredrik Maller 08-762 7981, fredrik.maller@skogsindustrierna.org


SPs uppgift är att bidra till tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet samt till säkerhet, god miljö och en hållbar utveckling i samhället. Vi gör detta genom behovsmotiverad forskning och ett brett tjänsteutbud inom teknisk utvärdering och mätteknik. Med en omsättning på cirka 750 Mkr och ca 830 medarbetare är SP Sveriges största forsknings- och teknologiinstitut.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.