Premiär för certifierat avloppsslam

Ellinge reningsverk i Eslöv är först i Sverige med att få sitt avloppsslam certifierat. – Ett bra steg på vägen mot att öka återföringen av växtnäring till jordbruket, säger Matz Sandström på SP, som har arbetat fram certifieringsreglerna.

Det är Svenskt Vatten, en branschorganisation ägd av de svenska VA-verken, som gett SP i uppdrag att ta fram regler och utfärda certifikat för avloppsslam. Arbetet har skett i nära samråd med aktörer inom jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln, miljörörelsen och myndigheter.

Stöder nationella miljömål
Att slammet är certifierat betyder att personalen på reningsverket arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att till exempel minska föroreningar – som tungmetaller – och att höja kvaliteten på slammet som kan bli ett viktigt gödningsmedel i jordbruket. Certifiering av slam är också ett avgörande steg för att reningsverken ska kunna bidra till att nå riksdagens miljömål om 60 procents återanvändning av fosfor från avloppsvatten som växtnäring. Miljömålet om fosforåterföring har beslutats då fosfor är en knapp global resurs, återanvändning av fosfor bör därför alltid eftersträvas.

– Vi är mycket glada att vi nu har kommit så långt att vi kan få dela ut certifikatet till Ellinge reningsverk i Eslövs kommun. Med ett certifierat slam kan vi nu säkra att växtnäringen fosfor produceras och används på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten och informationen om slammet uppfyller fastställda krav, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten.

– Certifieringen driver också på det viktiga arbetet med att fasa ut miljöfarliga kemikalier i samhället, uppströmsarbetet.

Ökad efterfrågan
SP har under våren genomfört ett antal utbildningsdagar om certifieringssystemet där ett hundratal processchefer, slamansvariga vid VA-verk och konsulter har deltagit.

– Vi räknar med starkt ökad efterfrågan på certifiering från landets reningsverk, säger Matz Sandström.

För mer information, kontakta:
Emma Ekberg, SP, emma.ekberg@sp.se
Anders Hedenstedt, SP, Anders.Hedenstedt@sp.se

Anders Finnson, Svenskt Vatten, anders.finnson@svensktvatten.se

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: