Energisnålare miljonprogramhus i Europa med svenskt system

I Europa finns miljontals energislösande lägenheter som byggdes före 70-talets oljekris som är i stort behov av renovering. Treåriga EU-projektet Square, som leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ska få ner energianvändningen samtidigt som innemiljön blir bättre. – Vårt svenska P-märkningssystem kan bli en förebild när de europeiska fastighetsägarna utvecklar egna system säger projektledare Kristina Mjörnell på SP.

EU-projektet Square går ut på att skapa ett kvalitetssystem som säkerställer energieffektivitet och bättre innemiljö i europeiska miljonprogramhus som ska renoveras och byggas om. Möjligheterna att spara energi – och därmed minska klimatstörande koldioxidutsläpp – är enorma. Man räknar med att runt 40 procent av den totala energiförbrukningen går till uppvärmning och ventilation av byggnader.


Märkning ger kontroll
SPs energiexperter har, tillsammans med bygg- och fastighetsföretag, utvecklat ett P-märkningssystem för innemiljö och energianvändning. I dag har en rad svenska skolor, daghem och hyresfastigheter P-märkt innemiljö och energianvändning. Märkningen betyder att fastighetsägaren har kontroll över energiförbrukning, ventilation och inneklimat. P-märkningen tar nu steget ut i Europa och blir ett viktigt verktyg i Square-projektet.
– P-märkningen ska anpassas till olika länders förutsättningar och testas i ett antal pilotprojekt. I Sverige arbetar vi med bostadsområdet Brogården i Alingsås, säger Kristina Mjörnell.


Stort renoveringsbehov
Husen som byggdes i miljonprogrammet är stora energianvändare och är dessutom i behov av renovering. Om man i samband med renovering och ombyggnad av dessa fastigheter gör rätt åtgärder kommer den totala energianvändningen att minska och inomhusmiljön förbättras.
– En stor fördel är dock att många lägenheter är likadant utformade. Det gör att det blir enklare och billigare att genomföra åtgärder i stor skala.


Ger bättre innemiljö
Square-projektet ska också ge bättre innemiljö. Det betyder mycket ur folkhälsosynpunkt. Dagens européer tillbringar nästan all tid inomhus.
– Man räknar med att 40 procent av befolkningen lider av hälsoproblem eller dålig komfort som hänger ihop med innemiljön.


Fakta om SQUARE
Projektets namn är: A System for Quality Assurance when Retrofitting Existing Buildings to Energy Efficient Buildings. SQUARE finansieras till hälften av EU. Deltar gör åtta partners. Från Sverige: SP och Alingsåshem. Övriga länder: TKK (Finland), AEE INTEC (Österrike), Trecodome (Nederländerna), EAP (Bulgarien), TTA och POMAA (Spanien).

För mer information, kontakta
Kristina Mjörnell: tel +46 10 516 57 45 mobil: +46 730 88 57 45 e-post kristina.mjornell@sp.se  
Monica Axell: tel +46 10 516 55 19 mobil: +46 703 16 55 19 e-post kristina.mjornell@sp.se  
Eva Sikander: tel +46 10 516 51 62 mobil: +46 705 17 89 05 e-post eva.sikander@sp.se
på SP.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.