Öppet seminarium om avfall och energi

Hur återvinner man kompositavfall? Var finns föroreningar i avfallsaskor? Är biofilter en bra luktreduceringsteknik? Detta hör till det som tas upp på ett öppet Waste Refinery-seminarium 15 mars.

Plats: Stora hörsalen, SP i Borås
Tid: 15 mars mellan 8:30 och 11:30

Syftet med seminariet är att servera intressanta och kärnfulla presentationer från några utvalda Waste Refinery-projekt. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med avfall och energifrågor inom offentlig, privat och akademisk verksamhet.

Seminariet är kostnadsfritt, men för vår planering ser vi gärna att du meddelar ditt deltagande genom att mejla eller ringa till oss, Anette Ingemarson: 010 - 516 55 12 eller wasterefinery@sp.se

 

Program
08:00 Morgonkaffe för dem som önskar
08:30 Problematiken kring insamlingen av biologiskt avfall
Gunilla Henriksson – SP
08:45 Kompost och biogasanläggningar bryts ned av matavfall!
Urban Åkesson – CBI
09:00 Biofilter, en bra luktreduceringsteknik för Sveriges anläggningar
Lars Rosell – SP
09:15 Bästa metod för kväverening på större biogasanläggningar i stadsmiljö –
systemanalys
Daniel Ling – Purac/Läckeby Water
09:30 Återvinningsprocesser för kompositmaterial
Carina Pettersson Stena Metall och Dan Åkesson Högskolan i Borås
Bensträckare
10:00 Samförbränning med rötslam ger ökad energiåtervinning av organiskt avfall från metallåtervinning.
Marianne Gyllenhammar – Stena Metall
10:15 Förbättrad förbränningsprocess med sänkt bäddtemperatur
Fredrik Niklasson -SP
10:30 Minskad korrosion vid avfallsförbränning med svavelrecirkulation
Martin Karlsson – Götaverken Miljö
10:45 Var finns föroreningar i avfallsaskor? - En undersökning av bottenaskornas storleksfraktioner
Jelena Todorovic - SP
11:00 Långsiktig utveckling för avfallshanteringen i Göteborg och Borås –
Möjligheter och problem

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.