Prisad avfallsstudie

En studie, utförd på SP av Ingvar Johansson, har belönats av branschorganisationen Avfall Sverige som bästa examensarbete inom avfallsområdet. I studien visas hur en liten provkvantitet avfall kan göras utan att dess förmåga att utgöra en spegelbild av en hel bunker på 1000-tals ton avfall försämras.

– Användandet av mindre provkvantiteter underlättar hanteringen både vid anläggningen och i laboratoriet. Arbetet förenklas rejält utan att resultatet påverkas negativt, säger Ingvar Johansson, som tidigare studerat på Högskolan i Borås och nu arbetar på Göteborg Energi.
Lägre kostnader per provtagnings- och analystillfälle är en av fördelarna. Det innebär att fler prov kan tas och att prov kan utföras oftare.
– Vi märker redan att vi har praktisk nytta av Ingvars arbete. Vi gläds också åt att det är andra året i rad som en ex-jobbare hos oss och Högskolan i Borås tar hem detta pris, säger Evalena Blomqvist, forskare på SP.

Avfall Sverige, som har nära 400 medlemmar, är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.