Nyhetsbrev

SP har ett flertal nyhetsbrev inom en mängd olika ämnen. Nyhetsbreven skickar vi via e-post. Beroende på vilket nyhetsbrev du prenumererar på så får du information allt från varje vecka till två gånger per år.

Våra nyhetsbrev vänder sig till kunder, men även till politiker, FoU-finansiärer, universitet, högskolor, myndigheter och andra forskningsinstitut.

Vill du följa vår verksamhet via e-post? 
 

Nyhetsbrev
 Utgåvor
 Anmälan
Nyheter inom food and bioscience 12 ggr/år fb-info@sp.se
Information kring områdena energi och bioekonomi 2-4 ggr/år Anmäl mig >>
Information om certifiering
 4 ggr/år  Magdalena.graf@sp.se
Nyhetsbrev om glas  4 ggr/år  Anmäl mig >>
Information från Process Development (engelska)

4 ggr/år

Ylva.rosell@sp.se
Nyheter från JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 2-4 ggr/månad Anmäl mig >>
Brandposten, information och material inom brandområdet (engelska) 2ggr/år Anmäl mig >>
Träteknologi – Nyheter, evenemang och publikationer om trä- och biobaserade material och produkter – produktion, byggande och utvärdering 4 ggr/år Anmäl mig >>
Wood Technology – News, events and publications about wood and bio-based materials and products – production, construction and evaluation 4 ggr/år Anmäl mig >>
Sågverksnytt 1 ggr/år Anmäl mig >>

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Karolina Wikander

Tel: 010-516 56 68

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.