Innovationsledare

RISE Certifiering blir mer och mer involverade i forskningsprojekt. Nu är vi dessutom projektledande part för vårt första Vinnova-projekt ”Kvalificering och professionalisering av Innovationsledare.

Som forskningsinstitut och med våra ägarkrav är det naturligt att se långsiktigt utifrån näringslivets och samhällets utmaningar och behov. RISE vision lyder ”en internationellt ledande innovationspartner”, vilket också varit en förutsättning när vi arbetar med innovationsledning i olika intressent-konstellationer. I detta projekt vill vi tidigt identifiera krav på en Innovationsledare, likt man tidigare gjort för projektledare, kvalitets- och miljöansvarig.

Det är spännande att RISE Certifiering får möjlighet att driva ett så viktigt projekt. Vill Sverige fortsätta att ligga i topp bland länder med många innovationer krävs ett brett och systematiskt arbete. Att kvalificera och professionalisera Innovationsledare är en mycket viktig delmängd i detta arbete. Systematiska innovationer kräver förmåga att leda och organisera i innovation, dvs innovationsledning. Dessutom finns det enligt forskning 7-8 andra förutsättningar för att öka förutsättningarna att lyckas med innovationer. Hör gärna av er till RISE om ni vill veta mer om detta.


Projektet är uppdelat i ett antal delmål, som handlar om att:


-  identifiera akademiska och arbetslivserfarenheter för Innovationsledare
-  identifiera hur kunskap kan fräschas upp
-  se vilka krav som ställs för kvalificering
-  sprida professionen Innovationsledare med kvalitetssäkrat förtroende


"Vi ser att allt fler företag och organisationer vill bedriva ett systematiskt innovationsarbete och därför behöver innovationsledare", säger Magnus Karlsson, ordförande i yrkesföreningen Innovationsledarna. Föreningen har över 100 medlemmar och fokuserar på att definiera och utveckla rollen som innovationsledare till stöd för både medlemmarna och deras organisationer.

"Kravbilden för rollen kommer att växa fram över tid", fortsätter Magnus, "och RISE Certifiering är en utmärkt partner för att ta nästa steg på professionaliseringsresan".


Projektet involverar drygt 20 parter, där RISE projektleder och där KTH, Kairos Future, Ampily Innovation samt medlemsföreningen Innovationsledarna är övriga styrande parter. Dessutom finns SAAB, IKEA, Sandvik, Volvo Cars, fler universitet och högskolor samt ett antal mindre företag representerade i delar av projektet.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Dag Sjöholm

Tel: 010-516 57 36

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.