Digitalisering och Industri 4.0 - delkurs 3

Digitalisering och Industri 4.0 - delkurs 3Teknikutveckling och digitalisering skapar enorma möjligheter för ditt företag att öka kundvärdet genom att effektivisera processer, höja kvaliteten, skapa nya intäkter och sänka produktionskostnaderna. Men utmaningarna är stora och Sveriges regering har därför tagit fram en strategi för nyindustrialisering. Att digitalisera verksamheten kräver ett systematiskt tillvägagångssätt, förändrat ledarskap och ett helt nytt sätt att tänka inom industrin. Utbildningsprogrammet ”Digitalisering och Industri 4.0” är upplagt i ett antal steg för att stödja företag av alla storlekar i sin utveckling. 

”Digitalisering och Industry 4.0” är ett utbildningsprogram som går på djupet, uppdelat på tre kurser, följt av ett online-test och en fallstudie:

1. Konceptuella grunder i den digitaliserade industrin
2. Avancerade koncept i den digitaliserade industrin
3. Den digitala fabriken

Onlineprov och fallstudie.

Utbildningen är praktiskt orienterad. Den erbjuder konkreta koncept, tekniker, strategier och exempel på implementerade projekt. Varje delkurs avslutas med ett kort test.

Vad gör den här utbildningen unik?
 • Systematiskt grepp på Industri 4.0 ger en djupare förståelse av konceptet
 • Praktiskt orienterad
 • Anpassad för små och medelstora företag
 • Teknologiska och strategiska frågor
 • Tvärfunktionellt perspektiv
 • Branschöverskridande perspektiv

Föreläsare

Philipp Ramin, vice VD för Münchner Kreis och grundare av German Innovation Centre for Industry 4.0. Philipp är också initiativtagare till den första öppna webbplattformen för Industri 4.0 (www.i40.de).

Utvalda föredragshållare från RISE, Research Institutes of Sweden.

Språk

Utbildningen ges på en blandning av svenska och engelska.

Syfte

”Digitalisering och Industri 4.0” är en unik utbildning från Tyskland med fokus på hållbarhet, kompetens och innovationskraft. I samverkan med German Innovation Centre for Industry 4.0 och IPU, arrangerar RISE ett utbildningsprogram som stödjer utveckling av en produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv, och därmed också bidrar till företagets attraktivitet som arbetsplats.

Globaliseringen gör att företag möter konkurrenter på ett helt annat sätt än tidigare. Utbildningen ger dig insikter i digitaliseringens utmaningar och möjligheter, och lägger en grund för strategiska beslut. Samtidigt är det konkreta, operativa frågor och pragmatiska lösningar som står i centrum. Kurserna är utformade så att du som vill, kan utgå från egna problemställningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till beslutsfattare och anställda på företag som vill få insikter i de utmaningar och möjligheter som den nya industriella revolutionen skapar.

Innehåll

Kurs 3 – Den digitala fabriken
 1. Snabbrepetition Kurs 2 och teoriprov
 2. Human machine collaboration och hjälpsystem
 3. Augmented reality
 4. Cloud computing och service-orientering
 5. Software system environment
 6. Change management för I4.0
 7. IT-säkerhet
 8. Kontinuerlig och digital ingenjörskonst
 9. Additiv tillverkning och 3D-printing
 10. Digital implementation management

Kurs 3 kräver Kurs 1 och 2 som förkunskap.

Industri 4.0

Digitalisering och Industri 4.0

Teknikutvecklingen och digitalisering skapar stora möjligheter för företag att öka kundvärden genom strömlinjeformade processer, ökad kvalitet, nya intäktsströmmar och reducerade produktionskostnader.Läs mer...
Digitalisering och Industri 4.0 - delkurs 1

Digitalisering och industri 4.0 - delkurs 1

”Digitalisering och industri 4.0” är ett utbildningsprogram för att hjälpa svenska företag att utveckla en produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv samtidigt som man är en attraktiv arbetsplats.Läs mer...
Digitalization och industry 2.0 - delkurs 2

Digitalisering och Industri 4.0 - delkurs 2

”Digitalisering och industri 4.0” är ett utbildningsprogram för att hjälpa svenska företag att utveckla en produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv samtidigt som man är en attraktiv arbetsplats.Läs mer...

Utbildningstillfällen

11-12 nov 2019
Sista anmälningsdag:
1 nov 2019
Plats:
RISE, Frans Perssons Väg 6, Göteborg

Avgift

9 500 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Marie-Louise Bergholt

Tel: 010-516 60 85

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.