Diplomerad Lufttäthetsprovare

Utbildningen riktar sig till dig som utför lufttäthetsprovningar av byggnader enligt SS-EN ISO 9972:2015 och vill visa för din uppdragsgivare att du har kompetens att utföra provningen korrekt. Du kommer också att få förståelse för hur man i byggprocessens olika skeden kan arbeta för god lufttäthet där utgångspunkten är ByggaL - Metod för byggande av lufttäta byggnader som nyligen genomgått en omfattande revidering och uppdatering till branschstandard.

 

Observera att lufttäthetsprovningsstandarden SS EN 13829:2000 är upphävd från och med 13 september 2015 och ersatt med SS EN ISO 9972:2015 och vi kommer i kursen därför att utgå från den nya standarden samt belysa skillnaderna mot den gamla standarden.

 

Inbjudan/program Diplomerad lufttäthetsprovare

 

Målgrupp

Personer som utför lufttäthetsprovningar av byggnader enligt SS-EN ISO 9972.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

18 000 SEK (exkl. moms)
Avgiften inkluderar teoretiskt prov, praktiskt prov och ett intyg (diplomering) vid godkända prov (publiceras på www.byggal.se). Vid ett eventuellt omprov tillkommer en avgift för detta.

Kontaktpersoner

Frågor om kursinnehåll etc
Thorbjörn Gustavsson

Tel: 010-516 52 79

Kursadministration
Carina Johansson

Tel: 010-516 51 58

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.