Diplomerad lufttäthetsprovare

Utbildningen riktar sig till dig som utför lufttäthetsprovningar av byggnadsskal enligt SS-EN 13829 och nya SS-EN ISO 9972 och vill visa för din uppdragsgivare att du har kompetensen för att utföra provningen korrekt. Du kommer också att få förståelse för hur man i byggprocessens olika skeden kan arbeta för en god lufttäthet där utgångspunkten är ByggaL (metod för byggande av lufttäta byggnader).

Observera att lufttäthetsprovningsstandarden SS EN 13829:2000 är upphävd från och med 13 september 2015 och ersatt med SS EN ISO 9972:2015 och vi kommer i kursen därför att utgå från den nya standarden samt belysa skillnaderna mot den gamla standarden.

 

Inbjudan/program Diplomerad lufttäthetsprovare

 

Målgrupp

Personer som utför lufttäthetsprovningar av byggnadsskal enligt SS EN 13829.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

14 000 SEK (exkl. moms)
Avgiften inkluderar teoretiskt prov, praktiskt prov och ett intyg vid godkända prov.

Kontaktpersoner

Frågor om kursinnehåll etc
Eva Sikander

Tel: 010-516 51 62

Thorbjörn Gustavsson

Tel: 010-516 52 79

Kursadministration
Carina Johansson

Tel: 010-516 51 58

Verksamhetsområden

Energi och Bioekonomi

Dokument

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: