EGs maskindirektiv och CE-märkning

Den 29:e december 2009 trädde det nya maskindirektivet i kraft och denna kurs beskriver vilka regler som gäller för det nya maskindirektivet, bland annat vad det gäller CE-märkning av maskiner.Alla maskiner som sätts på marknaden inom den europeiska unionen måste uppfylla maskindirektivet. CE-märket på maskinen visar att alla tillämpliga direktiv uppfyllts. Förmodligen har maskinbyggaren också tagit hänsyn till EMC-direktivet och lågspänningsdirektivet. Kursen förklarar vad den som sätter maskinen på marknaden måste göra. Teknisk dokumentation, riskanalys, deklaration om överensstämmelse och användarhandledning gås igenom.

Målgrupp

Ingenjörer och kvalitetsansvariga inom tillverkningsindustrin.

Innehåll

  • regler för att ”sätta” en maskin på marknaden
  • genomgång av vilken teknisk dokumentation som krävs
  • vad skall ingå i deklarationen om överensstämmelse
  • vad innebär CE-märkningen

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Begär offert.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Johan Hedberg

Tel: 010-516 50 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.