Fjärrkyla

Vi kommer att hålla en ny kurs om fjärrkyla. Allt fler energibolag och kommuner har fjärrkyleanläggningar. Tekniken ger stora fördelar, men hur gör man? Hur drar man nytta av mätteknik i anläggningarna och hur mäter man på bästa sätt?

Målgrupp

Vi vänder oss både till dig som arbetar på ett energibolag eller en kommun som har fjärrkyla eller planerar att skaffa det, liksom till leverantörer, entreprenörer inom branschen och ackrediterade kontrollorgan/lab för vatten och värmemätare.

Innehåll

Kursen börjar med en allmän introduktion och praktiska erfarenheter, följt av installation av givare, olika givartypers för-och nackdelar och kombinationer av olika givare. Energimarknadsinspektionens kartläggning av fjärrkylemarknaden presenteras. Vi kommer också att få följa med på ett par studiebesök. 

Bilden används från "Tekniska Verken".

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

12 500 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar dokumentation, kaffe, luncher och middag.

Kontaktpersoner

Christine Bruseborn

Tel: 010-516 59 19

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.