ISO 13849 Maskinsäkerhet – säkerhetsrelaterade delar av styrsystem

GASTDen här tvådagarskursen ger detaljerad kunskap kring ISO 13849-1 som beskriver hur man konstruerar skyddsfunktioner samt ISO 13849-2 som beskriver krav på validering av skyddsfunktioner. Efter kursen har man fått såpass mycket information om standarden att man på egen hand kan gå vidare och tillämpa den. Kursen täcker alla moment i standarden från inledande riskanalys till slutlig validering och krav på eventuella modifieringar. Kursen hålls av RISE (fd SPs) experter inom maskinstyrningar och ISO 13849 Kursen täcker alla moment i standarden från inledande riskanalys till slutlig validering och krav på eventuella modifieringar. Kursen hålls av SPs experter inom maskinstyrningar och ISO 13849-1.
Komponenter i respektive skyddsfunktion

13849-1 blir aktuell i de fall man i riskanalysen kommer fram till att man behöver reducera risker med hjälp av funktioner implementerade via styrsystem. Kursen kommer att lägga stort fokus på att förklara vilka komponenter som ingår i respektive skyddsfunktion.

Om man definierat sin skyddsfunktion felaktigt (oavsett om man bygger ihop en komplett skyddsfunktion eller tillverkar ett enskilt styrsystem) så att den inte hanterar den riskfyllda händelsen den är tänkt att skydda mot så hjälper det inte om man genomför övriga delar av standarden på ett korrekt sätt.

Vald kategori ska passa för vald tillämpning

Kursen kommer även att trycka på vikten av att välja en lämplig kategori (designated architecture - B, 1, 2, 3 eller 4) för varje skyddsfunktion som dels är tillräcklig för den PLr (Perfomance Level required) som man kommit fram till att man behöver uppfylla, samt att kategorin passar för vald tillämpning.

Skyddsfunktion eller styrsystem - olika delar av standarden används

Vi förtydligar vilka delar av standarden som är tillämpbar beroende på om man bygger ihop en komplett skyddsfunktion eller konstruerar ett enskilt styrsystem.

En översikt av maskinsäkerhetsstandarden IEC 62061

En kortfattad beskrivning av grunderna i den parallella maskinsäkerhetsstandarden IEC 62061 som beskriver kraven på riskreduktion med hjälp av olika SIL (Safety Integrity Levels) nivåer istället för PL (Performance Level) ingår också i kursen.

Syfte

Syftet är att ge en djup teknisk kunskap om kraven i ISO 13849-1 och ISO 13849-2 för att kunna komma igång och arbeta vidare med standarden. Kursen kommer både att gå in i detalj på generella delar av standarden samt mer detaljerade hårdvaru- och programvarudelar.

Målgrupp

Hårdvarukonstruktörer, programmerare, testingenjörer, drift- och underhållspersonal.

Innehåll

Innehåll
Dag 1:
 • Riskanalys enligt ISO 12100
 • Bestämning av de PLr (Performance Level required) som krävs
 • Identifiering av skyddsfunktioner
 • Framtagning av kravspecifikation för identifierade skyddsfunktioner
 • Val av lämplig kategori (designated architecture) för varje skyddsfunktion
 • MTTFd beräkningar
 • Bestämning av DCavg
 • Hantering av systematiska fel och gemensamma fel (CCF=Common Cause Failures)
Dag 2:
 • Utveckling av säkerhetskritisk applikationsprogramvara 
 • Utveckling av säkerhetskritisk inbyggd programvara 
 • Parametrisering av skyddsfunktioner
 • Välbeprövade komponenter, välbeprövade säkerhetsprinciper och felexkludering
 • Validering av skyddsfunktioner

 

Kursmaterial, lunch och fika ingår.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

9 500 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Johan Hedberg

Tel: 010-516 50 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.