Sakernas Internet (Internet of Things)

Sakernas Internet (Internet of Things) är en 1/2-dags kurs som på en allmän nivå ger en översikt vad Sakernas Internet står för. Målet med kursen är att man skall få tillräcklig förståelse för begrepp inom Sakernas Internet så att man har en bas att bygga vidare på.

En stor del människor i hela världen är idag uppkopplade till Internet och sociala medier. Nästa stora revolution väntas bli att ansluta mängder av fysiska enheter till Internet, främst olika typer av givare.

Trådlös kommunikation kommer troligen dominera. Ericsson och andra talar om flera tiotals miljarder enheter anslutna 2020. Stora mängder data kommer då skapas (”big data”) som behöver samlas in och lagras i ”Molnet”.

Stora krav kommer då att ställas på att data hanteras på ett säkert sätt och att det finns tillgängligt enbart för de rätta personerna. Fördelen med Sakernas Internet är att man snabbt kan utveckla och få igång sin applikation. Man betalar kontinuerligt en kostnad för tillgång till Molnet men detta kan mer än väl kompenseras av att produkten blir tillgänglig tidigt.

Inom Sakernas Internet har det skapats ”buzz words” som tyvärr har luckrats upp i vissa fall så att t.ex. alla system som innehåller en server betraktas som tillhörande Sakernas Internet. Viktigt är därför att reda ut begreppen så att man kan förstå vad de olika orden verkligen står för. Detta är en viktig del av denna utbildning. I övrigt gås igenom de tjänster som Sakernas Internet står för och hur de kopplas till utveckling och underhåll av produkter.

Syfte

Att ge en inblick i de mest väsentliga delarna av Sakernas Internet och ge en tillräckligt detaljerad kunskap för att själv kunna gå vidare och implementera i egna applikationer.

Målgrupp

Personer som vill lära sig grunderna kring Sakernas Internet (Internet of Things) och få förståelse för hur man kan använda det i sin egen verksamhet.

Innehåll

I kursen går vi bland annat igenom följande delar:
• Allmänna begrepp
• ”Platform as a service”
• ”Software as a service”
• “Application as a service”
• Utvecklingsstöd
• Applikationer och business case
• Standardisering
• Läget i dag och i framtiden

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Kontaktpersoner

Johan Hedberg

Tel: 010-516 50 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.