Internrevision grundutbildning, kvalitets- och miljöledningssystem

Teori har visat att en kvalificerad och kompetent revisor kan bidra med information som kan leda till att organisationens ledning fattar rätt beslut som påverkar produktkvalitet och leder till kundkontrakt. För att lyckas med detta behöver internrevisorn ha god kompetens i sin roll, få underlag från sin företagsledning samt ha tid att genomföra sitt uppdrag. RISE Certifierings utbildning i internrevision ger dig pusselbitarna för att göra utvecklande internrevisioner

Syfte

Utbildningen behandlar grunderna i revisionsmetodik, rollen som internrevisor, olika typer av revisioner samt hur du planerar och följer upp interna revisioner på ett bra sätt. Vi inleder med de mer teoretiska delarna, för att sedan under andra dagen i huvudsak tillämpa kunskaperna i en praktisk revision på ett certifierat företag i närområdet

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i rollen som internrevisor eller vill fräscha upp dina kunskaper vad gäller intern revision av kvalitets- och miljöledningssystem.

Innehåll

  • Förståelse för grunderna i intern revision
  • Grundläggande kunskaper i hur du planerar, genomför och följer upp en revision
  • Förståelse för vikten av och nyttan med interna revisioner

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

12 300 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar utbildningsdokumentation, intyg och förtäring

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Malin Flygt Norberg

Tel: 010-516 59 75

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: