Internrevision steg 1, kvalitets- och miljöledningssystem

Teori har visat att en kvalificerad och kompetent revisor kan bidra med information som kan leda till att organisationens ledning fattar rätt beslut som påverkar produktkvalitet och leder till kundkontrakt. För att lyckas med detta behöver internrevisorn ha god kompetens i sin roll, få underlag från sin företagsledning samt ha tid att genomföra sitt uppdrag. SP Certifierings utbildning i internrevision ger dig pusselbitarna för att göra utvecklande internrevisioner

Syfte

Kursen behandlar grunderna i revisionsmetodik, rollen som internrevisor, olika typer av revisioner samt hur du planerar och följer upp interna revisioner på ett bra sätt. Vi inleder med de mer teoretiska delarna, för att sedan under andra dagen i huvudsak tillämpa kunskaperna i en praktisk revision på ett certifierat företag i närområdet

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som internrevisor eller vill fräscha upp dina kunskaper vad gäller intern revision av kvalitets- och miljöledningssystem.

Innehåll

  • Förståelse för grunderna i intern revision
  • Grundläggande kunskaper i hur du planerar, genomför och följer upp en revision
  • Förståelse för vikten av och nyttan med interna revisioner

Utbildningstillfällen

30-31 aug 2016
Sista anmälningsdag:
5 aug 2016
Plats:
ConfRoom 4, Drottning Kristinas Väg 45, Stockholm

Avgift

11 500 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar kursdokumentation, kursintyg och förtäring.

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Malin Flygt Norberg

Tel: 010-516 59 75

Kursledare
Kristina Hernnäs

Tel: 010-516 57 08

Dokument

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: