Tryckvågen – användning, teori och praktik

TryckvågTryckvågar är stabila och noggranna att mäta tryck med, men hur gör man och hur ska man inte göra? Under kursen blandas teori med praktik. Du får lära dig vilka fallgropar man ska undvika och hur du beräknar trycket.  

Syfte
 
Kursen syftar till att ge dig kunskap om grunderna i hantering och användning av tryckvågar. Efter kursen ska du kunna kalibrera tryckgivare med hjälp av en tryckvåg samt även kunna bedöma inverkan av yttre faktorer som till exempel lokal gravitation.
 
Målgrupp
 
Personer som i sitt arbete använder tryckvåg för kalibrering eller personer som ansvarar för kalibreringslaboratorier med tryckvågar och som behöver fördjupa sin kompetens inom området. Även personer som har till uppgift att utarbeta mätosäkerhetsbudgetar har stor nytta av denna kurs.
 
Innehåll
 
I kursen kommer vi att beskriva tryckvågens uppbyggnad och funktion samt hur man beräknar referenstrycket utifrån kalibreringsbevis och tryckvågsformeln. Vi kommer också att gå igenom hantering, användning, rengöring och underhåll av en tryckvåg. Förutom detta ingår bland annat felkällor och uppskattning av mätosäkerhet. En stor del av kursen kommer att bestå av laborationer och praktiska moment.

 

Boka Hotellrum 

Ett antal rum finns förbokade på Hotell Borås Best Western till rabatterat pris.

Sista bokningsdatum är 22 augusti 2019; efter detta datum går det att boka i mån av plats.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

13 850 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar fika och lunch.

Kontaktpersoner

Viktoria Jonasson

Tel: 010-516 56 39

Christine Bruseborn

Tel: 010-516 59 19

Dokument

Se även

Boka HotellrumDokumentet öppnas i ett nytt fönster
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.