Dimensions- och Längdmätteknik för produktionstekniker

Hur väljer du vad som ska mätas och hur det praktiskt ska genomföras? Vad innebär olika mätmetoder för resultatet och hur tar man hänsyn till toleransen? Svaret på frågorna ger dig en god kunskapsbas i ditt dagliga arbete.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig en trygg kunskapsbas för att du ska kunna göra bättre bedömningar vid längdmätningar i ditt arbete.

Målgrupp

Produktionstekniker som ansvarar för längdmätning och som kan grunderna i mätosäkerhetsberäkningar och vill ha fördjupad kunskap inom längdmätning, kalibrering och mätosäkerhet.

Innehåll

Under kursen diskuterar vi olika saker som påverkar kvaliteten vid längdmätningar som jämförelsemätningar, tidsaspekten i mätningarna och operatörsberoende. En stor del av kursen kommer att bestå av diskussioner av hur man löser olika problem. Ta gärna med egna exempel!

Föredragshållare

Jan Johansson, SP

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

9 100 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar dokumentation, kaffe, middag och lunch dag 2.

Kontaktpersoner

Föredragshållare
Jan Johansson

Tel: 010-516 55 04

Kursadministratör
Lena Gamalielsson

Tel: 010-516 60 02

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.