Lastanalys för utmattning

Vid mätning av fältlaster (t ex krafter, spänningar eller töjningar) genereras stora mängder mätdata. Det är då viktigt att dra ut den väsentliga informationen. Kursen beskriver den gängse arbetsgången för att på ett strukturerat sätt analysera och tolka resultaten.

Syfte

Ge fördjupade insikter i lastanalys för utmattning, t ex rainflowcykler, lastspektrum, accelerering av provning, mätosäkerhet och tillförlitlighet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ingenjörer inom provning, utveckling eller beräkning som är civilingenjör eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll

Kursen fokuserar på tre användningsområden av lastanalys, nämligen metoder för att:

  1. Generera signaler för användning vid provning eller beräkning genom att ta bort oväsentlig information, t ex kan små cykler elimineras.
  2. Analysera uppmätta signaler och jämföra mätningar, t ex olika förare, vägar eller användningsområden.
  3. Uppskatta kundfördelningar och tillförlitlighetsanalys med last-styrka-metoden introduceras.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

12 500 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Kursledare
Pär Johannesson

Tel: 010-516 58 14

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.