Livsmedelsmikrobiologi - teori och praktik

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper kring de vanligast förekommande mikro-organismerna i livsmedelssamman-hang. För att kunna producera och hantera livsmedel på ett sätt som minimerar de mikrobiologiska riskerna gäller det att kunna besvara flera frågor med mikrobiologisk grund.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anställda på livsmedelslaboratorier inom t ex industri eller kommun som vill öka förståelsen för mikrobiologisk provsättning och analys.

Innehåll

Föreläsningar inom:

  • Grundläggande mikrobiologi
  • Produktförstörande och patogena mikroorganismer
  • Förekomst av mikroorganismer i olika livsmedel samt förutsättningar för tillväxt
  • Praktiska moment på eftermiddagarna i labbet där livsmedelsanalys utförs utifrån NMKLs metoder, mikroskopering, demonstration av salmonellaanalys och mögel
  • Varje deltagare genomför provsättning, analys och avläsning
  • Eftermiddagarna ägnas åt laborationer.

 

I kursen belyser vi följande frågeställningar:

  • Vilka mikroorganismer påverkar?
  • Hur har de hamnat i livsmedlet?
  • Hur kan man förhindra att de sprids och tillväxer?

 

Viss lab-vana är önskvärd för bästa utbyte av kursen.

Utbildningstillfällen

9-11 apr 2019
Sista anmälningsdag:
26 mar 2019
Plats:
RISE Jordbruk och livsmedel, Frans Perssons väg 6, Göteborg

Avgift

17 000 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Kursledare
Marie Blomqvist

Tel: 010-516 66 77

Kursadministratör
Tina Petersson

Tel: 010-516 66 63

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.