Mätteknik för motorprovare

En kurs för dig som arbetar med motorprovning eller är leverantör av utrustning som används vid motorprovning. Två dagar för dig som arbetar med motorprovning. Först tar vi en teknisk inledning om grunderna för mätteknik och mätning av olika enheter, hur olika givartyper fungerar och vad de har för för- och nackdelar, hur man undviker fel och så avslutar vi med lite mätosäkerhet.
Några studiebesök på labb hinner vi också med och en gemensam middag under första kursdagens kväll.

Syfte

Efter kursen ska du känna till vilka felkällor som är vanligast vid mätning vid motorprovning och hur du kan undvika dem. Dagarna ger dig en grundläggande kunskap om mätteknik och hur du kan dra nytta av mätosäkerhetsberäkningar i ditt arbete.

Målgrupp

Vi vänder oss både till dig som arbetar med motorprovning, ansvarar för kvaliteten vid provningen eller är leverantör för utrustning som används vid motorprovning.

Innehåll

Uppdateras senare.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

11 800 SEK (exkl. moms)
Inklusive middag på kvällen.

Kontaktpersoner

Teknisk information
Viktoria Jonasson

Tel: 010-516 56 39

Administratör

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.