Maskinsäkerhet och säkra styrsystem - påbyggnad

Maskinsäkerhet och säkra styrsystemVälkommen till en tvådagars fördjupningskurs i Maskindirektivet och maskinstyrning, med fokus på riskbedömning och tillämpning. Kursen hålls gemensamt av SMPs experter inom Maskindirektiv/CE-märkning och SPs experter inom maskinstyrningar och ISO 13849-1.Oavsett om det gäller tillverkning av ett styrsystem eller konstruktion av en komplett maskin, är det viktigt att ha förståelse för vilka krav som ställs. Kursen ger dig en fördjupad kunskap och förståelse för lagkraven i Maskindirektivet, hela vägen från teori till praktisk tillämpning av de tekniska kraven i ISO 13849-1 och hur dessa krav förhåller sig till varandra.

Syfte

Att ge fördjupade kunskaper i Maskindirektivet, pneumatiska, hydrauliska och elektriska styrsystem, elutrustning och de krav som ställs kring CE-märkning. Kursen tar upp hur du tillämpar standarderna EN ISO 13849-1 och EN 60204-1.

Vi går igenom riskanalys och riskhantering som ligger till grund vid framtagning av säkerhetskoncept och korrekt implementering på maskiner och anläggningar. Du lär dig välja och använda direktiv och standarder.

Tonvikten ligger i att öka den praktiska förståelsen för hur du tillsammans med direktiv och standarder når en säker produkt. Att använda dessa rätt är ett viktigt steg i att maskiner konstrueras på ett säkert sätt.

Målgrupp

Du som ansvarar för eller arbetar med kvalitet, inköp, produktion, underhåll, konstruktion eller säkerhet hos användare, tillverkare och importörer av maskiner. Exempelvis som konstruktör, produktionstekniker, arbetsmiljöingenjör, skyddsingenjörer eller är chef inom dessa områden.

Förkunskaper

Kursen rekommenderas som en påbyggnad till Maskinsäkerhet och säkra styrsystem, alternativt praktisk erfarenhet från arbetslivet. Kontakta oss gärna för att diskutera ett bra utbildningsupplägg för dig själv eller dina kollegor.

Innehåll

De två dagarna innehåller en blandning av teori och övningar med exempel från verkligheten. Meningen är att du får en förståelse för hur du praktiskt och teoretiskt tillämpar Maskindirektivet i ditt dagliga arbete.

 • C-standarder
 • Förreglingsanordningar, skydd och skyddsavstånd
 • Övning – tolka och läsa standard
 • Riskbedömning och riskreducering – metoder och övningar
 • Guiden
 • Framtagning av kravspecifikation för identifierade skyddsfunktioner
 • Användningsområden för olika säkerhetskategorier
 • Designated Architecture - val av lämplig kategori för varje skyddsfunktion
 • Detaljerade MTTFd-beräkningar
 • Bestämning av DCavg för olika delar av ett delsystem, SRP/CS, alternativt olika delar av en skyddsfunktion
 • CCF, Common Cause Failures - hantering av systematiska fel och gemensamma fel
 • Utveckling av säkerhetskritisk applikationsprogramvara och inbyggd programvara
 • Parametrisering av skyddsfunktioner
 • Välbeprövade komponenter, välbeprövade säkerhetsprinciper och felexkludering
 • Validering av skyddsfunktioner

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

9 500 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Johan Hedberg

Tel: 010-516 50 71

Se även

Maskinsäkerhet och säkra styrsystem - grundkurs
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.