Kurs i Miljötålighetsteknik

Hur påverkas avancerade och dyrbara produkter av yttre faktorer som sand och damm, solstrålning, regn och extrema temperaturer? Tål underenheter vibrationer som genereras av större system? Klarar exempelvis lastbilens avgassystem tänkt livslängd i en saltbemängd miljö? Hur kan vi arbeta i projekt och produktutveckling för att beakta dessa frågor. Frågeställningen är mycket viktig för tillämpningar där produktens tillförlitlighet är väsentlig.

Svenska föreningen för miljötålighetsteknik, SEES, anordnar tillsammans med RISE en tvådagars introduktionskurs i ämnet.

Syfte

Frågorna inom industrin kring hur produkters prestanda och hållbarhet påverkas av den miljö de befinner sig i är många. Ämnet miljötålighetsteknik försöker ge svar på dessa. Metoderna för att finna svaren kan ofta innefatta analys, provning eller beräkning.  

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som vill ha en introduktion i ämnet exempelvis:

  • Nya eller blivande provningsingenjörer
  • Konstruktörer och produktutvecklare
  • Kvalificerade inköpare
  • Projektledare för utvecklingsprojekt

Innehåll

Under kursen behandlas  

  • Metodik och standarder vid miljötålighetsarbete
  • Mekaniska miljöer
  • Klimatiska miljöer
  • Kemiska miljöer
  • Elmiljö
  • Brand, IP-provning och elsäkerhet  

 

Förutom föredrag innehåller kursen ett antal demonstrationer och visningar på RISE laboratorier där de teoretiska delarna av föredragen visas praktiskt.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

14 000 SEK (exkl. moms)
Företag som är medlemmar i SEES betalar 12 000 kr

Kontaktpersoner

Gunnar Kjell

Tel: 010-516 52 23

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.