Drift & Underhållsdagen

Under hösten 2017 bjuder RISE in till en seminariedag med fokus på Drift och Underhållsfrågor. Kom och lyssna till intressanta föredrag med erfarenhet, teknik och utmaningar från en mängd olika branscher!

Drift och Underhållsfrågor är mer aktuella än någonsin och tex robusthet, driftsäkerhet, lönsamhet och hållbarhet står i fokus. Utmaningar och behov av framtida insatser är gemensamma för många branscher och därför är tekniköverföring och klusterverkan avgörande för att åstadkomma morgondagens innovationer.


RISE och Sveriges institutssektor skapar värde i samverkan, för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Syfte

Syftet med Drift & Underhållsdagen är att möjliggöra erfarenhetsutbyte och knyta kontakter mellan olika branscher. Tillsammans skapar vi en gemensam bild och identifierar gemensamma utmaningar och behov för framtida insatser inom området.

Målgrupp

Drift & Underhållsdagen är öppen för alla branscher, både näringsliv samt institut och akademi.

Innehåll

Programmet innehåller föredrag från olja & gas, tillverkningsindustri, bygg & infrastruktur, fordonsindustri samt institut och akademi. Avslutningsvis hålls en gemensam diskussion om utmaningar och behov av framtida insatser.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Dagen är kostnadsfri!

Kontaktpersoner

Erland Johnson

Tel: 010-516 56 22

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.