Projektverkstad

Mycket snack och lite verkstad? Inte här! Avslutande workshop för projektet Myndighetssamverkan RE:Source.
När?

15 februari 2017 kl 13.00-15.30

Var?

Hos Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm. Lokal Sarek. Vi bjuder på fika.

Inbjudna:

Personer från de 15 myndigheter och andra offentliga organisationer som vi har träffat
inom ramen för projektet.

Varför?

Infallsvinklarna kan vara olika men utmaningen är gemensam för de flesta, det vill säga resurseffektiva och giftfria kretslopp! Använd därför den här chansen att få nytta av RE:Source genom att prioritera konkreta utmaningar som bidrar till ökad återvinning och giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Fokus är att, utifrån utredningar samt er och annan kunskap inom området, kunna identifiera ett antal material- och produktflöden som är möjliga att lösa. Därefter lyfts de konkreta problem som lämpar sig bäst för ett innovationsprogram vidare in i RE:Source där de resurssätts.

Effekten?

Att ett antal möjligheter och utmaningar för att uppnå resurseffektiva kretslopp, med acceptabel renhet och risk för hälsa, faktiskt tas vidare och genomförs.

Anmäl dig!

Anmäl dig senast 7/2. Projektverkstaden är gratis men ”no show” kostar 500 kronor.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Projektverkstaden är gratis men "no show" kostar 500 kr.

Kontaktpersoner

Johanna Nilsson

Tel: 010-516 53 85

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.