ISO 22000 och FSSC 22000 - Intern revision, steg 1

Kursen förmedlar praktisk kunskap om hur era internrevisioner eller leverantörsrevisioner kan utvecklas. Internt kan de utgöra ett verktyg till förbättringar. Fokus ligger på standarderna ISO 22000 och FSSC 22000.Genom föreläsning samt praktisk övning "revision" på ett värdföretag  övas  grunderna i revisionsteknik med förberedelser, frågeställningar, inetervjutekniker samt redovisning och presentation av resultat.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att enkelt kunna implementera standarderna inom  verksamhet, antingen som tillägg till andra ISO standarder, eller som helt nytt ledningssystem. Kursen ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte. Kursledaren har lång revisionserfarenhet från olika livsmedelsbranscher i Sverige, från både  små och stora företag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som internrevisor eller vill fräscha upp dina kunskaper vad gäller internrevision av framförallt livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Innehåll

En fördjupning av generella och viktiga punkter i internationella standarder så som ISO 22000 och FSSC 22000. 
Kunskap och träning inom revisionsteknik med förberedelser, frågeställningar, intervjutekniker samt redovisning och presentation av resultat.

Utbildningstillfällen

25-26 sep 2014
Sista anmälningsdag:
12 sep 2014
Plats:
SP Lund, konf.rum: Kronhjorten, Lund

Avgift

9 750 SEK (exkl. moms)
Exkl.moms. I priset ingår förtäring, kursintyg samt dokumentation.

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Magdalena Graf

Tel: 010-516 59 17

Tjänster

Certifiering inom livsmedelssäkerhet - FSSC 22000 och ISO 22000

Teknikområden

Certifiering

Dokument

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, BOX 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se