Seminarium - "Innovation och risk"

Tack till alla som deltog på seminariet den 5/11 i Stockholm! Vi kommer inom kort att uppdatera hemsidan med presentationerna från dagen.

Den 5 november håller SP seminarium i Stockholm med ämnet “Innovation och risk”. Under seminariedagen hoppas vi kunna vända och vrida (upp och ner och ut och in om vi och ni så vill) på både innovation och ett riskbaserat synsätt. Var för sig och kopplat till varandra.

I flera branscher används ett riskbaserat synsätt som beslutsunderlag i innovationsprocessen. Detta görs mer eller mindre formellt, mer eller mindre kvantitativt samt mer eller mindre omfattade i olika branscher. ”Att ta risk” är också talspråk och anses då höra samman med goda förutsättningar för innovation.


Vad är då egentligen ett riskbaserat synsätt, påvisar riskanalyser säkerhet och framgång, vad påverkar riskanalysens resultat och hur används ett riskbaserat synsätt kopplat till innovation? På samma sätt ställer vi oss frågor kring innovation som är ett hetare begrepp än någonsin, hur ser vi på innovation idag, finns det andra innovativa sätt att betrakta innovation? Hur ser innovation ut i olika branscher och vad främjar innovation?


Dagen inbjuder naturligtvis till interaktion med publiken och avslutas med paneldiskussion. Seminariet gästas av talare från både akademin, industrin och myndighetssidan och är en avslutning på ett VINNOVA-förstudie med titeln ”Riskanalys som möjlighet eller hinder för innovation?”.


Seminariet är det tredje i en temaserie om Risk arrangerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

 

09.30 – 10.00

Samling, kaffe och mingel. Välkomna!

10.00 – 10.30

Kerstin Eriksson och Helene Degerman från SP inleder dagen.
Presentation 

Kerstin och Helene är ansvariga för dagens seminarium och öppnar seminariedagen med att presentera VINNOVA-projektet ”Riskanalys som möjlighet eller hinder för innovation?” samt SPs arbete kring systemsäkerhet och systemanalys.

10.30 – 11.00

Göran Marklund, VINNOVA
Presentation

Göran kommer presentera innovationsmyndigheten VINNOVAs arbete för att stärka innovationskraften i Sverige. Göran är direktör och avdelningschef för avdelningen för verksamhetsutveckling samt stf generaldirektör för myndigheten.

11.00 – 11.30

Johan Bergström, Lunds Universitet
Presentation
www.jbsafety.se
Johan har idag fler olika roller på Lunds Universitet och forskar inom fältet risk, safety och resilience. Johan är en mycket uppskattad föreläsare som alltid lämnar åskådaren flera insikter rikare!

11.30 – 12.30

Gemensam lunch

12.30 – 13.00

Staffan Bram, Ringhals avdelning för kvalitet, säkerhet och miljö.
Presentation
 
Staffan är ansvarig för processen för proaktiva och reaktiva utredningar över Ringhals samtliga verksamhetsområden. Staffan kommer bidra med sina erfarenheter från kärnkraft, där historiska allvarliga händelser gjort branschen hårt reglerad med höga säkerhetskrav.

13.00 - 14.00

Annika Steiber, innovationsforskare och grundare av INNOWAY. 
http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/googlemodellen/
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3462566.ece 
http://annikasteiber.blogspot.se/ 
Annika är innovations- och entreprenörsrådgivare och har forskat inom innovation på Chalmers. Annika är den enda forskare som blivit insläppt på Google och beskrivs ofta som den forskare som lyckats identifiera, sammanfatta och avslöja Googles hemlighet. Annika har många spännande insikter att dela med sig kring främjandet av innovation.

14.00 -14.30

Paus, kaffe och mingel

14.30 -15.00

Anne-Marie Eklund-Löwinder, Kvalitets- och säkerhetschef på .SE

Presentation
http://internethalloffame.org/inductees/anne-marie-eklund-l%C3%B6winder 
https://www.iis.se/bloggare/anne-marie/ 
Anne-Marie är en av Sveriges främsta experter inom internetsäkerhet och jobbar som kvalitets- och säkerhetschef på .SE. På IIS:s blogg delar Anne-Marie med sig av nyheter inom branschen och problematiserar också gärna ett riskbaserat synsätt kopplat till innovation.

15.00 -16.00

 Paneldiskussion och avslutning

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

1 500 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Linnea Hemmarö

Tel: 010-516 59 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.