Smart Underhåll - Göteborg våren 2018

Smart UnderhållSer din organisation på Underhåll som en investering eller som en kostnad och ett nödvändigt ont? Tillståndsbaserat underhåll innebär en förändring i förhållningssätt på flera plan. Till möjligheterna hör höjd tillgänglighet, ökad produktivitet, förbättrad produktkvalitet och även förutsättningar att minska underhållskostnaderna. Samtidigt finns det utmaningar som att hitta rätt balans, lämpliga systemverktyg och en organisation som har förutsättningar att nyttja möjligheterna!

Många pratar idag om "Smart Maintenance". "Tillståndsbaserat underhåll", "Preventivt och Prediktivt underhåll" etc, och steg tas också i den riktningen. Men det är en successiv förflyttning med många utmaningar på vägen. Dagen syftar till att ge en inblick i tillgängliga verktyg, utmaningar och erfarenheter från tillämpningar. Du får en översiktlig bild av "state of the art" med exempel på både etablerade och nya metoder och verktyg, samt forskning kring metoder att komma fram till optimalt val/kombination av metoder.

 

Lyssna till erfarenheter från processen att övergå till tillståndsbaserat underhåll för intressanta inblickar och tillfällen till frågor.

Syfte

Vi tror vi kan utlova en nyttig dag som även ger utrymme för diskussioner.

 

Föreläsare

Bland talarna finner du personer från såväl industrin, konsulter, systemleverantörer som från forskning. Programmet kompletteras löpande - se programversion på webb-platsen för senaste uppdatering. 

 

Målgrupp

Dagen riktar sig speciellt till dig som är Driftschef, Produktionsansvarig och/eller Underhållsansvarig inom industrin men även inom infrastruktur, t.ex. värmeverk, VA-anläggningar etc.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

1 500 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar dokumentation, kaffe och lunch.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Gunn-Mari Löfdahl

Tel: 010-516 53 81

Kursadministratör
Christine Bruseborn

Tel: 010-516 59 19

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.