Smart underhåll av infrastruktur

MISTRAs utlysning för satsning på ett forskningsprogram om Smart underhåll av infrastruktur, bildar en ram för dagen, som vi fyller med diskussioner om behov och samverkansmöjligheter.

 

Låt dig inspireras och ta tillfället i akt att diskutera möjligheter för utveckling av smartare och effektivare sätt att förvalta våra vägar, järnvägar och VA-ledningsnät, främst de delar som nu ligger under kommunalt ansvar.

Programmet rymmer både avsnitt om viktiga utmaningar, behov och pågående forskning samt inte minst tillfälle för diskussioner.

Syfte

Mål för dagen är, utöver tillfället att utbyta tankar, att bilda en bas för fortsatt arbete med ansökan för att bilda ett forskningsprogram.

Antalet deltagare är begränsat

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Ingen deltagaravgift - Fika och Lunch ingår

Kontaktpersoner

Kontaktperson
Annika Malm

Tel: 010-516 58 15

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.