Handledarutbildning för Energibyggare

Möt framtidens krav på byggnader! Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare.

Omfattning: En dag

Förkunskaper: Erfarenhet av byggarbetsplatser eller byggsektorn, intresse för och baskunskaper i energieffektivt byggande och möjlighet att efter avslutad utbildning kunna handleda byggnadsarbetare och installatörer hemma på företaget/arbetsplatsen


Kontakta Lisa Ossman (se den högra kolumnen) för att få reda på mer om utbildningen, kurstillfällen och anmälan.

Syfte

Handledarutbildningen vänder sig till de som är intresserade av att sedan leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser

Handledarens roll (efter utbildningen):
• Att hålla i utbildningen Energibyggare (ca 4 tim).
• Att vara diskussionsledare till det självinstruerande kursmaterialet.
• Att registrera deltagarna som genomgått utbildningen med godkänt.

Energibyggare – en nationell kompetenshöjande insats

Energibyggare är ett yrkesöverskridande webbaserat interaktivt utbildningsmaterial som ger byggnadsarbetare och installatörer ökad kompetens inom energieffektiva byggnader och förnybar energi. För att bli godkänd Energibyggare behöver man genomgå kursen hos en utbildad handledare. Godkända Energibyggare har möjlighet att bli registrerade i den till ID06-kopplade kompetensdatabasen, via särskild ansökan.

Läs mer på energibyggare.se.

Målgrupp

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare. Handledarutbildningen vänder sig till de som är intresserade av att sedan leda utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Kontaktpersoner

Lisa Ossman

Tel: 010-516 58 73

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.