IEC 61508 – Pålitliga elektroniksystem

2-dagars kurs i standard IEC 61508 som på en detaljerad nivå går igenom kraven på både system, hårdvara samt programvara. Målet med kursen är att man skall få tillräcklig förståelse kring IEC 61508 och hur den är uppbyggd för att själv kunna jobba vidare.Den internationella standarden IEC 61508 kan användas för funktionssäkerhet i elektriska, elektroniska eller programmerbara system. Metodiken för att bygga säkra system är densamma även om tillämpningarna är olika. Kursen går igenom grundläggande begrepp som Safety Life Cycle och SIL (=Safety Integrity Level) och ger idéer om hur man arbetar vidare.

Dessutom förklarar kursen de olika steg som ingår vid utveckling av ett säkerhetskritiskt system, från konceptstadiet fram till dess att systemet driftsätts. IEC 61508 kan användas både för framtagning av hela säkerhetskretsar men även vid framtagning av individuella komponenter och därför förklarar kursen vilka delar som är viktiga i respektive fall.

Kursen går även i detalj igenom kraven kring tillförlitlighetsberäkningar av hårdvaran där det bland annat ingår att bestämma hårdvarutillförlitligheten PFHd (=Probability of Dangerous Failure per Hour) respektive PFD (=Probability of Failure on Demand) samt bestämma SFF (=Safe Failure Fraction) vilket är ett mått som beskriver vilken grav av feldetektering som finns inbyggd i varje enskild komponent.

Syfte

Att ge en inblick i de mest väsentliga delarna av IEC 61508 och ge en tillräckligt detaljerad kunskap för att själv kunna gå vidare och tillämpa standarden.

Innehåll

Inledningsvis går kursen igenom allmänna begrepp samt förklarar hur denna standard kan tillämpas. Kursen innehåller bland annat följande delar:

• Genomgång av kopplingen mellan IEC 61508 och olika branschstandarder.
• Beskrivning av vilka faser som ingår i den s.k. Safety Life Cycle
• Beskrivning av vilka krav som standarden ställer på safety management
• Genomgång av vilka krav standarden ställer gällande oberoende 3:e parts granskning av säkerhetskretsen
• Riskanalys samt identifiering av säkerhetsfunktioner
• Framtagning av säkerhetskravspecifikation
• Hårdvarukonstruktion
• Tillförlitlighetsberäkningar av hårdvara (t.ex. bestämning av PFHd , PFD samt SFF)
• Mjukvarukonstruktion
• Verifiering & validering
• Drift & underhåll av säkerhetsfunktioner

Teorin i kursen varvas med praktiska exempel.

Mat och fika
I anmälningsavgiften ingår även lunch och fika.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

11 400 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Johan Hedberg

Tel: 010-516 50 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.