Felträdsanalys och feleffektanalys

Felträds- och feleefektsanalys är två enkla men effektiva metoder för att analysera säkerheten hos en produkt eller ett system.FTA (Fault Tree Analysis) och FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) är två väl etablerade tekniker för att analysera effekterna av fel. Teknikerna kan användas för såväl elektriska och elektroniska komponenter, mekanik, pneumatik som hydraulik. Även analyser på systemnivå är möjliga.

Målgrupp

Ingenjörer som arbetar med säkerhetsanalyser samt kvalitetsansvariga.

Innehåll

  • förklaring av skillnaden mellan FTA och FMEA
  • genomgång av hur man resonerar för att få en FTA av bra kvalité och undvika att direkt gå
  • ned till enskilda grundorsaker (t.ex. hårdvarufel, mjukvarufel o.s.v.)
  • genomgång av FMEA och hur man kan applicera denna teknik på flera olika nivåer

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Begär offert.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Johan Hedberg

Tel: 010-516 50 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.