Praktisk tryckmätningskurs

Att mäta tryck på rätt sätt ger bättre ekonomi och högre säkerhet. På vår tryckmätningskurs får du lära dig att mäta tryck rätt genom laborationer varvat med teori. Gör din produktion effektivare
Under kursen får du kunskaper som kan hjälpa dig att få en effektivare produktion med mindre underhåll av utrustning, bättre produkter och högre personsäkerhet.

Laborationer
Kursen är praktiskt inriktad och du kommer att få lära dig möjligheter och fallgropar som finns inom tryckmätning. Vi genomför ett flertal laborationer som belyser olika problem och hur de praktiskt åtgärdas. Efter kursen kommer du att kunna göra en bedömning av mätkvalitén i din egen produktion och se hur produktionen kan bli effektivare.

Inga förkunskaper krävs
Kursen passar alla som kommer i kontakt med tryckmätning eller tryckkalibrering i sitt arbete. Några förkunskaper krävs inte.

Innehåll

- Praktiska laborationer
- Problem och åtgärder
- Givarspecifikationer (d v s rätt givare till rätt applikation)
- Montering och installation givare i olika miljöer
- Bedömning av mätkvalité

Kursen kan även ses som en introduktion till kurserna i ”Vakuumteknik” (hålls årligen) och ”Tryckvågen – användning och teori” (hålls vid efterfrågan).

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

13 300 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar fika och lunch.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Fredrik Arrhén

Tel: 010-516 56 24

Kursadministratör
Christine Bruseborn

Tel: 010-516 59 19

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.