Maskinstyrningar – standard EN ISO 13849-1:2008

Den gamla maskinstyrningsstandarden EN 954-1 kommer att utgå den 31december 2011 och ersättas av bland annat EN ISO 13849-1:2008 och därför är det viktigt att så snart som möjligt sätta sig in i hur denna nya standard skiljer sig åt jämfört med EN 954-1.Kursen går igenom grunderna i och tillämpningen av den nya maskinsäkerhetsstandarden EN ISO 13849-1:2008 som beskriver kraven på styrsystem för maskiner. Denna standard är mer heltäckande än den gamla standarden EN 954-1 och innehåller bland annat nya krav kring mjukvara, hantering av systematiska fel samt tillförlitlighetsberäkningar av hårdvara.

Målgrupp

Ingenjörer inom maskinindustrin som arbetar med utveckling och provning av styrsystem.

Innehåll

• riskanalys samt identifiering av säkerhetsfunktioner och val av lämplig riskreduktionsfaktor, PLr
• framtagning av kravspecifikation
• beräkning av hårdvarufelsannolikhet för säkerhetsfunktionen (MTTFDd, DCavg, designated architecture)
• krav på applikationskoden
• validering

För att öka förståelsen varvas teorin med praktiska exempel.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

5 400 SEK (exkl. moms)
Lunch, fika och kursmaterial ingår.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Johan Hedberg

Tel: 010-516 50 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.