Internrevision steg 2

En kurs för dig som vill utvecklas i rollen som internrevisor eller rollen som ansvarig för ledningssystemet och planeringen av interna revisioner.

Detta är en fortsättningskurs som bygger på vår grundläggande intern revisionskurs. Här fokuserar vi på intern revision som verktyg för att få affärsplan och ledningssystem att hänga ihop.

Syfte

Du som deltagare skall uppleva att du fått tips och idéer för att med hjälp av interna revisioner skapa mervärde för ledningsgruppen i arbetet med ständiga förbättringar.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas i rollen som internrevisor eller rollen som ansvarig för ledningssystemet och planeringen av interna revisioner.

Innehåll

Den här dagen fokuserar vi på planering av interna revisioner samt analys, sammanställning och presentation av resultatet.
Hur man kan koppla interna revisioner till affärsidé, affärsplan och policies?
Hur presenteras resultatet av en intern revision?

Vi kommer att utgå ifrån ett exempelföretag, men deltagarna får gärna utgå ifrån det egna företaget under övningarna. Diskussioner varvas med praktiska övningar.  Utgångspunkt är ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001, så ta gärna med standarderna till kursen.

Utbildningstillfällen

28 nov 2014
Sista anmälningsdag:
18 nov 2014
Plats:
Konr Rum: Galileo, HUS 1, Brinellgatan 4, SP Borås

Avgift

6 350 SEK (exkl. moms)
Gäller kurser 2014

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Kerstin Ekebom Lindblom

Tel: 010-516 55 62

Kursadministratör
Magdalena Graf

Tel: 010-516 59 17

Dokument

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, BOX 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se