Internrevision fördjupning

En kurs för dig som vill utvecklas i rollen som internrevisor eller rollen som ansvarig för ledningssystemet och planeringen av interna revisioner.

Detta är en fortsättningskurs som bygger på vår grundläggande intern revisionskurs. Här fokuserar vi på intern revision som verktyg för att få affärsplan och ledningssystem att hänga ihop.

Syfte

Som deltagare skall du uppleva att du fått tips och idéer för att med hjälp av interna revisioner skapa mervärde för ledningsgruppen i arbetet med ständiga förbättringar.

 

Målgrupp

Du som vill utvecklas i rollen som internrevisor eller rollen som ansvarig för ledningssystemet och planeringen av interna revisioner.

Innehåll

Under kurser går vi igenom hur interna revisioner kan kopplas till affärsidé, affärsplan och policys. Tyngdpunkten ligger på planering av interna revisioner samt analys, sammanställning och presentation av resultatet. Vi kommer att utgå ifrån ett exempelföretag, men deltagarna får gärna ta med sig sitt eget företag och utgå ifrån det under övningarna.  Vi varvar diskussioner med praktiska övningar. Utgångspunkt är ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001, så ta gärna med standarderna till kursen. 

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

9 900 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar kursdokumentation, kursintyg och förtäring

Kontaktpersoner

Kursledare
Eva-Stina Hedin

Tel: 010-516 59 22

Kursadministratör
Malin Flygt Norberg

Tel: 010-516 59 75

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: