Standardkunskap, ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet

ISO 9001 är världens mest använda standard för kvalitetsledning. Syftet med standarden ISO 9001 är att öka kundernas tilltro till organisationens förmåga att leverera produkter och/eller tjänster som uppfyller kund- och lagkrav och därmed få nöjdare kunder.

Ett effektivt kvalitetsledningssystem bidrar även till en förbättrad styrning och uppföljning av verksamheten och effektivare processer.

Syfte

Under kursen går vi igenom grunderna i standarden. Vi inleder med en genomgång av begreppet ”kvalitet” och går därefter vidare in på tolkning av kraven i standarden. Riskbaserat angreppssätt, processinriktning och kundfokusering är några viktiga begrepp under kursdagen.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering i kvalitetsledning och standarden ISO 9001. Kanske står du inför uppgiften att införa ett ledningssystem för kvalitet, arbetar som lednings- systemansvarig eller genomför interna revisioner inom kvalitetsområdet.

Innehåll

Kursen ger dig
• Förståelse för begreppet kvalitet
• Grundläggande kunskaper om ISO 9001 och processtänkande
• Förståelse för nyttan med ett ledningssystem för kvalitet

Utbildningstillfällen

25 jan 2017
Sista anmälningsdag:
20 jan 2017
Plats:
Galileo, Hus 1, Brinellgatan 4, Borås

Avgift

6 500 SEK (exkl. moms)
Exl. moms. Kursmaterial, förtäring och kursintyg ingår i priset.

Kontaktpersoner

Kursledare
Eva-Stina Hedin

Tel: 010-516 59 22

Kursadministratör
Malin Flygt Norberg

Tel: 010-516 59 75

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.