Standardkunskap ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet

ISO 9001 är världens mest använda standard för kvalitetsledning

Standardens syfte är att öka kundernas tilltro till organisationens förmåga att leverera produkter och tjänster som uppfyller kund- och lagkrav och att få nöjdare kunder/intressenter.
Andra positiva effekten är en inre effektivitet och affärmässiga konkurrensfördelar.

Syfte

Under utbildningen går vi igenom grunderna i standarden och inleder med en genomgång av begreppet ”kvalitet” in i en vidare omfattning. Vi går därefter vidare med att tolka kraven i standarden på ett teoretiskt, praktiskt och pragmatiskt sätt. Nyckelbegrepp är Intressenters behov/krav (inkl. kundfokus), affärsnytta, riskhantering, processinriktning och ett systematiskt förbättringsarbete. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en grundkunskap och förståelse för filosofin bakom ISO 9001  och en praktisk orientering i kvalitetsledning och verksamhetsutveckling enligt standarden.
Kanske arbetar du som företagsledare, i ledningsgrupp och eller som ledningssystemsansvarig där strategisk styrning och verksamhetsutveckling är i fokus. Du kan även arbeta i en roll med operativt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Om du står inför uppgiften att bygga eller införa ett kvalitetsledningssystem eller ett verksamhetssystem som omfattar flera standarder och vill du kunna använda denna kunskap.

Innehåll

Utbildningen ska ger dig

 • Förståelse för begreppet kvalitet i en vidare omfattning.
  Grundläggande kunskaper och en förståelse för ISO 9001 samt filosofin bakom standarder generellt. 
 • Förståelse för hur du praktiskt kan ha nytta av ISO 9001:2015 och även hur du kan integrera andra  standarder för din verksamhetsutveckling.
 • Kunskap för att kunna utveckla ditt eget verksamhetssystem mer systematiskt för förbättrad prestanda  och hållbar utveckling.

 • UTBILDNINGSTILLFÄLLE: 10 september 2019

  Sista anmälningsdag: 27 aug 2019
  Plats: Drottning Kristinasväg 45, konferensrum 3 i Stockholm

  Utbildningen startar kl 09:00 och avslutas kl 16:00; fika och lunch ingår i priset.

  För att ANMÄLA sig - klicka på länken ANMÄLAN under "se även" på höger sida

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

7 200 SEK (exkl. moms)
I priset ingår utbildningsmaterial, förtäring och intyg

Kontaktpersoner

Kursledare
Eva-Stina Hedin

Tel: 010-516 59 22

Kursadministratör
Anette Schroth Viktorsson

Tel: 010-516 59 48

Se även

ANMÄLAN
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.